Wioleta Hucał

Adwokat
Associate


Przebieg pracy zawodowej

Wioleta Hucał  dołączyła do zespołu SDZLEGAL SCHINDHELM w styczniu 2021 r. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, w między czasie zdobywając doświadczenie zawodowe w znanej wrocławskiej kancelarii adwokackiej oraz obsługując jedną z największych grup kapitałowych w Polsce w zakresie zamówień publicznych. Wioleta Hucał jest adwokatem od 2015 r.

Wioleta Hucał jest także wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.