SDZLEGAL Schindhelm rozpoczyna rekrutację na praktyki letnie 2024!

Studenci Prawa,

jeśli chcecie zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe w Kancelarii należącej do międzynarodowej sieci SCHINDHELM oraz poszerzyć swoją wiedzę prawniczą w różnych dziedzinach prawa, zachęcamy do udziału w rekrutacji:

  • możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności we współpracy ze wszystkimi działami Kancelarii: Prawo Pracy, Prawo Spółek/M&A, Nieruchomości i Prawo Budowlane, German Desk, Prawo Procesowe, Zamówienia Publiczne i Gospodarka Odpadami, 

  • ambitne i intersujące zadania zaznajamiące ze specyfiką pracy w kancelarii prawnej,

  • pomoc w obraniu ścieżki zawodowej i wsparcie w dalszych etapach realizacji kariery,

  • komfortowe warunki pracy: wygodna i nowoczesna przestrzeń dla praktykantów w biurze w centrum Wrocławia.
     


PRZEBIEG REKRUTACJI – START: MAJ 2024

I ETAP: selekcja CV i listów motywacyjnych

II ETAP: rozmowa rekrutacyjna w biurze Kancelarii
 

SDZLEGAL wybierze spośród Was dziewięciu najzdolniejszych studentów I-V roku prawa, którzy będą mogli odbyć praktyki w wybranym przez siebie miesiącu: w lipcu, sierpniu lub wrześniu 2024. Studenci którzy wykażą się największym zaangażowaniem i umiejętnościami otrzymają propozycję stałej współpracy.

Chętnych zapraszamy do wysłania CV z dopiskiem LETNIE PRAKTYKI na adres: rekrutacja@sdzlegal.pl