Prawo nieruchomości

 

Od początku istnienia doradzamy naszym Klientom w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasze działania obejmują w szczególności:

 • doradztwo na etapie nabywania nieruchomości, w szczególności dokonywanie badania i oceny stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie i negocjacje umów sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowanie i negocjacje umów zapewniających finansowanie zakupu nieruchomości i realizowanej inwestycji;
 • doradztwo dla inwestorów w zakresie zagospodarowania nieruchomości, w szczególności przygotowanie i negocjowanie umów z kontrahentami biorącymi udział w procesie budowlanym, udział w organizacji i przeprowadzeniu wyboru kontrahentów;
 • doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, innych konsultantów i wykonawców robót budowlanych w zakresie przygotowania, negocjacji i realizacji zawieranych umów;
 • doradztwo przy uzyskiwaniu odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • przygotowanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży lokali;
 • reprezentowanie klientów przy uzyskiwaniu zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Nasze doświadczenie w podanym zakresie obejmuje przede wszystkim:

 • nieruchomości przemysłowe – obsługiwaliśmy w pełnym zakresie realizację szeregu inwestycji typu „greenfield”, w szczególności budowę zakładów produkcyjnych i magazynów naszych klientów (m.in. we Wrocławiu, Żórawinie, Strzelinie, Dobiegniewie), w tym zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • nieruchomości mieszkaniowe i biurowe – doradzaliśmy i doradzamy przy wielu projektach deweloperskich;
 • nieruchomości handlowe, w szczególności pracujemy dla podmiotów zajmujących się wznoszeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
 • nieruchomości rolne i leśne, przede wszystkim w wypadku nabywania ich przez cudzoziemców;
 • zabytki nieruchome.