Kontakty z organami podatkowymi

 

Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w zakresie:

  • kontrola podatkowa oraz celno-skarbowe
  • interpretacje podatkowe, WIS
  • opinie o stosowanie preferencji
  • przygotowanie do kontroli podatkowej, defense file
  • zeznania podatkowe ekspatriantów.