IP/IT

 

Rozwiązania innowacyjne należą do grupy czynników o decydującym znaczeniu dla rozwoju i zapewniają gospodarczy sukces. Pytanie, jak Państwo możecie w sposób długofalowy chronić i korzystać ze swoich innowacji? I to w dodatku w warunkach rosnącej konkurencji, globalizacji i szybkiego technologicznego rozwoju? Plagiaty, bezprawne kopiowanie i fałszerstwa powodują znaczne szkody o charakterze ekonomicznym w skali całego świata. Ochrona danych i kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania organów kontrolnych, jednocześnie powodując konieczność zabezpieczenia się przed ryzykami związanymi z odpowiedzialnością. Ochrona praw własności intelektualnej („IP”) oraz zapewnienie bezpieczeństwa z zakresie organizacji technologii informacyjnych („IT”) tworzą dla przedsiębiorców istotny element składowy w procesie zarządzania ryzykiem w danej firmie. Zespół IP/IT sdzlegal Schindhelm oferuje Państwu pełne spektrum doradztwa prawnego z zakresu praw IP/IT. Nasze usługi obejmują kwestie związane z ochroną i wykorzystaniem Państwa praw i technologii oraz ich ochroną przed sądami. Tego rodzaju usługi gwarantują, że Państwa technologie są bezpieczne.

Doradzamy Państwu w toku procesów rejestracyjnych oraz w postępowaniach służących ochronie praw własności intelektualnej będących Państwa własnością, dzięki czemu zapewniamy rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Nasze usługi nie ograniczają się do spraw związanych z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych o tymczasowym charakterze oraz dochodzonych w postępowaniach cywilnych. Współpracujemy również z organami ścigania i urzędami celnymi po to, aby móc efektywniej zwalczać wszelkie naruszenia prawa. Czy konkurent podniósł skutecznie przeciwko Państwu roszczenie o zaniechanie naruszeń? Doradzamy Państwu i reprezentujemy również w związku z tego rodzaju roszczeniami, które zostały podniesione przeciwko Państwu przez podmioty trzecie.

W ramach kwestii dotyczących prawa IT tworzymy dla Państwa umowy rozbudowy oprogramowania oraz umowy licencyjne, które gwarantują Państwu bezpieczeństwo prawne oraz doradzamy Państwu we wszystkich kwestiach z zakresu Internetu, domen internetowych, E-Commerce i ochrony danych.