Compliance

Wprowadzenie skutecznego modelu zarządzania sytuacją kryzysową, jak również wdrażanie działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie, wymaga zastosowania sprawdzonej taktyki. W SDZLEGAL Schindhelm pracuje dedykowany zespół prawników, których celem jest zapewnienie Państwu fachowej porady prawnej w zakresie Compliance.

W gąszczu nowych regulacji prawnych, postępowanie zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki nabiera coraz większego znaczenia. W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w odniesieniu do zagadnień z zakresu Compliance, Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług obejmujących:

 • opracowanie i wdrażanie programów Compliance;
 • udział w procesach due diligence dotyczących zgodności działań podmiotów gospodarczych z prawem;
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstw w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych programem Compliance firmy (w tym m.in.: odpowiedzialność menadżerów, prawo antymonopolowe, relacje z konkurentami i kontrahentami, Compliance w międzynarodowym koncernie);
 • analizy umów, wzorców umownych oraz poszczególnych klauzul pod kątem ich zgodności z prawem;
 • kompleksowe doradztwo przy postępowaniach antymonopolowych w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz w postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • doradztwo w toku kontroli wykonywanych przez organy kontrolne, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego (tzw. dawn raids);
 • opracowanie wewnętrznej procedury whistleblowingu dla firm.

W ramach wyspecjalizowanych zespołów Compliance, rozwijamy indywidualne programy zapewniające zgodność działań Państwa firmy z wymogami prawa. Uważne wdrażanie programu Compliance w formie przejrzystych wytycznych oraz szkoleń dla pracowników i członków zarządu umożliwia ochronę Państwa firmy, np. w zakresie odpowiedzialności karnej za działania o charakterze korupcyjnym. Celem jest zidentyfikowanie ryzyk i ich zminimalizowanie w przyszłości.

Korzyści, jakie płyną dla Państwa, Państwa przedsiębiorstwa, oraz pracowników, są oczywiste. Sprawnie funkcjonujący system Compliance, który jest poddawany stałej kontroli, stwarza ochronę dla Państwa firmy przed ryzykami związanymi z nałożeniem kar z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego, postępowaniami karnymi lub przed roszczeniami ze strony podmiotów właścicielskich, a także stanowi zaletę w procesie weryfikacji partnerów biznesowych w ramach fuzji i przejęć oraz w łańcuchu dostaw.

W konkretnych sprawach dotyczących przestrzegania reguł Compliance, nasza Kancelaria gwarantuje najlepsze z możliwych rozwiązań. Wspieramy Państwa na każdym etapie w problemach związanych z prewencją i zarządzaniem ryzykami Compliance, odpowiednim działaniem w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w komunikacji z mediami oraz organami, jak również oferujemy indywidualne szkolenia dotyczące tego, jak zachować się w danej sytuacji kryzysowej:

I. Etap Prewencji:

 • identyfikacja oraz oszacowanie ryzyk związanych ze zgodnością;
 • wdrażanie indywidualnie opracowanego programu Compliance;
 • wsparcie na szczeblu zarządczym w kwestiach związanych z programem Compliance;
 • aktualizacja i uzupełnienie istniejących procedur wewnętrznych;
 • analiza istniejących w firmie narzędzi ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników oraz konkurentów, jak również opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii ochrony;
 • weryfikacja umów, wzorców umownych oraz poszczególnych klauzul pod kątem ich zgodności z nowymi regulacjami prawnymi;
 • przygotowanie umów o zakazach konkurencji, zachowaniu poufności, jak również wewnętrznych polityk, w szczególności dotyczących monitoringu i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych).

II. Etap wystąpienia sytuacji kryzysowej:

 • prowadzenie i monitorowanie prowadzonych przez przedsiębiorstwa wewnętrznych dochodzeń oraz wsparcie w audytach;
 • reprezentowanie w postępowaniach przez organami ścigania, organami administracji publicznej, w postępowaniach karnych oraz cywilnych;
 • doradztwo w toku kontroli wykonywanych przez organy kontrolne, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego (tzw. dawn raids).

III. Etap Szkoleń:

Oferujemy Państwu szkolenia dopasowane do profilu Państwa firmy. W zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń dotyczących Compliance, nasze doświadczenie obejmuje szkolenia zarówno otwarte - skierowane do większych grup przedsiębiorców, jak i szkolenia zamknięte - dedykowane i zindywidualizowane pod kątem potrzeb danego klienta.

Kancelaria prowadzi cykle szkoleń otwartych i śniadań biznesowych m.in. wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz Polsko-Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową dla członków Izb oraz innych podmiotów.

W ramach szkoleń zamkniętych – dedykowanych dla konkretnych klientów, oferujemy jednorazowe i cykliczne szkolenia z zakresu Compliance oraz odpowiedzialności członków zarządu, Compliance oficerów, prokurentów i pełnomocników skierowane do działów sprzedaży i zarządów spółek polskich, jak i spółek wchodzących w skład międzynarodowych koncernów.

Pod patronatem Kancelarii odbywają się także Śniadania Compliance – nieodpłatne, cykliczne spotkania zmierzające do wymiany doświadczeń. Zapraszamy do zapoznawania się z aktualnościami na naszej stronie.