Kim jesteśmy

Jako firma prawnicza, działająca w skali całego świata, postrzegamy siebie jako przedsiębiorców, których celem jest oferowanie naszym klientom usług prawnych na najwyższym poziomie we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego prawa korporacyjnego.

Nasze usługi w zakresie doradztwa mają wymiar międzynarodowy, tak jak międzynarodowy jest obszar prawa korporacyjnego, którym się zajmujemy. W Polsce znajdujemy się we Wrocławiu, w Warszawie i w Gliwicach skąd świadczymy usługi dla naszych klientów w kraju i za granicą. Towarzyszymy im również w toku ich działalności podejmowanej rynkach rozwijających się w innych częściach świata.

Główną grupę naszych klientów stanowią podmioty gospodarcze z kapitałem zagranicznym, inwestorzy zagraniczni oraz wiodący przedsiębiorcy z kapitałem polskim.

Nasza firma regularnie otrzymuje nagrody przyznawane przez polskie oraz zagraniczne wydawnictwa specjalistyczne.

W 2008 r. SDZLEGAL Schindhelm w dorocznym polskim Rankingu Kancelarii Prawnych Gazety Prawnej otrzymał nagrodę jako druga kancelaria w Polsce w kategorii kancelarii prawnych do 20 prawników. Rok później w tym samym rankingu sdzlegal Schindhelm otrzymał specjalną nagrodę za wspieranie młodych prawników. W 2010 r. uplasowaliśmy się na 10. pozycji w Polsce w 4. edycji rankingu kancelarii prawnych w Polsce zorganizowanym przez magazyn gospodarczy HOME&MARKET.

Jednakże, satysfakcja naszych klientów jest ważniejsza niż jakiekolwiek nagrody – jest to coś, czego chcemy oraz do czego dążymy każdego dnia na nowo.