Co oznacza współpraca z nami

Masz rację: masz prawo do tego, aby dostać jak najlepszą poradę.

SDZLEGAL Schindhelm to specjalistyczna wiedza, profesjonalizm oraz rzetelność. Dowiedz się więcej o naszych zaletach i naszej działalności poniżej:

Doskonałe usługi
Posiadanie specjalistycznej wiedzy prawniczej nie jest dla nas wystarczające. Chcemy, żebyście osiągali sukcesy i realizowali swoje cele. Dla nas świadczenie usług na wysokim poziomie to efekt twórczego, pragmatycznego i biznesowego podejścia do spraw, którymi się zajmujemy. Dzięki temu świadczone przez nas usługi są dopasowane do Twoich potrzeb i pozwalają na poruszanie się w dobrym kierunku. Nasi specjaliści są na bieżąco szkoleni, dzięki czemu mają nowe pomysły oraz opracowują nowe strategie w celu rozwiązywania problemów. Umożliwia to nam dokonywanie oceny w zakresie ewentualnych ryzyk stojących przed naszymi klientami i eliminowanie wszelkich przeszkód.

Wiedza na poziomie lokalnym i globalnym
Jesteśmy przekonani, że specjalistyczna wiedza na poziomie lokalnym oraz globalny zasięg usług, które świadczymy, nie stoją ze sobą w sprzeczności. Z tego punktu widzenia, postrzegamy siebie jako kancelarię, która jednocześnie stanowi międzynarodową sieć i charakteryzuje się silną obecnością na poziomie lokalnym. Nie trzeba dodawać, że nasi prawnicy, oprócz ojczystego języka, posługują się językiem niemieckim oraz angielskim.

Indywidualne wsparcie
W naszej kancelarii nie ma sytuacji, w której Twoja sprawa jest po prostu przekazywana komuś innemu. Osoba będąca odpowiedzialna za kontakty z Tobą będzie Cię wspierać we wszystkich tematach oraz zadba o to, aby usługi, które dla Ciebie świadczymy, uwzględniały wiedzę oraz doświadczenie prawników z innych krajów lub specjalistów z konkretnych dziedzin. Szybko, profesjonalnie oraz bez zbędnego formalizmu.

Specjalizacja i praca zespołowa
Nasi prawnicy to jednocześnie specjaliści i członkowie zespołu. Te dwie role nie wykluczają się wzajemnie. Są oni ekspertami w odniesieniu do specjalistycznych dziedzin, które są im przypisane, oraz są w stanie przygotować najlepszy z możliwych zespołów, który będzie odpowiedni do wykonania danego zadania, niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczy dana sprawa oraz czy ma wymiar krajowy, czy transgraniczny.

Profesjonalizm i rzetelność
Współpracę między nami oraz z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i zaufanie.