Delegowanie / Zatrudnianie cudzoziemców

 

Dostrzegając zjawisko nieustannego przepływu personelu polegające czy to na delegowaniu pracowników do innych państw, czy zatrudnianiu specjalistów z Unii Europejskiej oraz innych krajów, i wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi, stworzyliśmy w naszej Kancelarii dedykowany tej tematyce Dział Delegowania i Zatrudniania Cudzoziemców.

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie, jak również ścisłą współpracę z innymi działami Kancelarii, w tym z doradcą podatkowym, wierzymy, że jesteśmy w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania ściśle dopasowane do Państwa potrzeb.

Naszym dodatkowym atutem jest fakt, że obsługę prawną prowadzimy również w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz hiszpańskim.

Zakres działalności obejmuje m.in.:

 • kompleksowe doradztwo, w tym tworzenie koncepcji i strategii w zakresie delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej, jak również do innych państw;
 • legalizację pracy i pobytu obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej, m.in.:
  - uzyskiwanie zezwoleń na pracę i pobyt;
  - pomoc w procedurze wizowej;
  - rejestrowanie pobytu obywatela UE oraz obszaru EOG;
  - legalizacja pobytu rodziny cudzoziemca;
 • tworzenie umów, porozumień, procedur wewnętrznych dotyczących delegowania, w tym m.in. zasad obowiązujących pracowników przebywających w podróżach służbowych;
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych dla obcokrajowców będących członkami zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umów o zakazie konkurencji oraz pozostałej dokumentacji indywidualnej związanej ze stosunkiem pracy;
 • prowadzenie szkoleń dla członków zarządu i kadry kierowniczej dotyczących przepisów polskiego prawa, w tym również w języku angielskim i niemieckim;
 • reprezentowanie Klientów w sporach przed organami krajowymi w zakresie legalizacji pobytu i pracy;
 • doradztwo podatkowe w zakresie form zatrudniania cudzoziemców, jak również przyjętych modeli wysyłania pracowników do pracy zagranicę.