Schindhelm 365


W krótkich nagraniach z cyklu SCHINDHELM 365 - "Piątka na Piątek" nasi eksperci będą informować Panśtwa o najnowszych zagadnieniach  z różnych dziedzin prawa - zawsze w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały.

Konsultacje związkowe

W najnowszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Dominika Szachniewicz odpowiada na pytania dotyczące konsultacji związkowych:

  • OGRANICZENIE ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY – jak ustalić czy pracownik należy do związku zawodowego?
  • ORGANIZACJE ZAWODOWE – jak prawidłowo kierować zapytania do instytucji zawodowej?
  • WYPOWIEDZENIE, A ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE – w jakim terminie organizacja zawodowa powinna zająć stanowisko?
Wykonywanie testów na COVID-19

Zapraszamy obejrzenia kolejnego filmiku z serii #5naPiątek opublikowanego na kanale SDZLEGAL Schindhelm. W tym tygodniu, mec. Aleksandra Baranowska-Górecka omawia szczegóły wykonywania testów na covid-19 u pracowników. Odpowiada m.in. na pytania:

- Czy pracodawca może nakazać pracownikowi wykonanie testu?

- Czy można pracownikom sfinansować testy i sprawdzić później ich wyniki?

- Czy są jakieś stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych do co wyników testów?

Covid-19 i zmiany w przepisach

Jak co piątek, zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego materiału opublikowanego na kanale #SDZLEGALSchindhelm. W tym tygodniu, szczegółowe omówienie aktualizacji przepisów prawa z zakresu zagadnień związanych z #Covid-19:

- test na koronawirusa prywatnie - postępowanie w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku,

- przebieg kwarantanny we wspólnym gospodarstwie domowym,

- kwarantanna dzieci, a zasiłek opiekuńczy.

Symptomy choroby u pracownika

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego nagrania z cyklu #5 na Piątek,  w którym mec. Aleksandra Baranowska-Górecka odpowiada na kolejne pytania zadawane przez pracodawców dotyczące pandemii Covid 19.

Tym razem poruszane są kwestie kwarantanny pracownika oraz co robić gdy u pracownika wystąpią symptomy choroby Covid 19 i jakie kroki może wobec niego podjąć pracodawca.

Jak powinien zachować się pracodawca wobec pracownika z potwierdzonym wynikiem testu na koronawirusa?

W najnowszym nagraniu z cyklu #5naPiątek zapraszamy Państwa do wysłuchania mec. Dominki Szachniewicz odpowiadającej na kolejne pytania pracodawców dotyczące pandemii Covid-19.

W materiale m.in.:

  • Jak powinien zachować się pracodawca wobec pracownika z potwierdzonym wynikiem testu na koronawirusa?
  • Czy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich osób zatrudnionych o przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w firmie?
  • Jakiemu pracownikowi, pracodawca może zlecić dezynfekcję zakładu pracy?
  • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zakażenie pracownika, które nastąpiło podczas wykonywania poleceń służbowych?  

 

 

Zasłanianie twarzy w miejscu pracy

W ramach naszego cyklu  #5 na Piątek mec. Aleksandra Baranowska-Górecka i mec. Dominika Szachniewicz  odpowiedzą na pytania dotyczące zasłaniania twarzy w miejscu pracy.

1.   Czy w przepisach znajdują sie rozporządzenia dotyczące obowiązku zasłaniania twarzy?
2.   Czy pracodawca może we własnym zakresie doprecyzować postanowienia dotyczące obowiązku zasłaniania twarzy?
3.   Co powinien zrobić pracodawca gdy pracownicy nie przestrzegają procedur i nie zasłaniają twarzy w miejscu pracy?
4.   Czy zaświadczenie lekarskie może zwolnić pracownika z obowiązku zakładania maseczki w miejscu pracy?
5.   Czy w przypadku rozwiązamia umowy o pracę ze względu na przeciwskazania medyczne do zasłaniania twarzy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji pracownika w związku z pandemią

1.    Czy pracownik może pracować podczas kwarantanny?
2.    Czy mozliwa jest praca w czasie izolacji?
3.    Czy można skrócić okres izolacji kub kwarantanny?
4.    Czy w czasie kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub dać mu wolne za wypracowane nadgodziny?
5.     Czy pracodawca może sam skierować pracownika na kwarantannę?

 

Szanowni Państwo,

w naszej prezentacji z serii #5naPiątek zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału, w którym mec. Aleksandra Baranowska - Górecka i mec. Kinga Słomka omawiają zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji pracownika w związku z pandemią i odpowiadają na wyżej postawione pytania.