Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to zagadnienie, które w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i powoduje nałożenie na przedsiębiorców coraz to nowych obowiązków. Doradzamy, jak sprostać wyzwaniom stawianym przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnić zgodność ich przetwarzania z prawem. Pomagamy w dobraniu takich rozwiązań, które pozwolą Państwu na zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczącym wycieku danych.

Naszych Klientów wspieramy między innymi w zakresie:

 • doradztwa w procesach powierzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,
 • weryfikacji prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,
 • pomocy prawnej przy sporządzaniu umów o zachowaniu poufności oraz umów związanych z przekazywaniem danych osobowych, w tym do państw spoza UE,
 • wsparcia prawnego przy dostosowaniu przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa do aktualnych wymogów prawnych (pomoc prawna przy przygotowaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa, polityk ochrony danych osobowych i innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych),
 • przygotowania wzorów klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul informacyjnych,
 • pomocy prawnej w dostosowaniu sklepu internetowego do przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych,
 • zapobiegania skutkom naruszeń bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych,
 • wsparcia prawnego dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji,
 • reprezentacji przed organem do spraw ochrony danych osobowych, w szczególności w trakcie postępowania kontrolnego, oraz sądami administracyjnymi i cywilnymi w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
 • przeprowadzenia audytów zgodności przetwarzania danych z Rozporządzeniem Ogólnych o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych.