Doradztwo podatkowe

 

Prawo podatkowe składa się z wielu ustaw i innych aktów normatywnych. Ponadto, ze względu na niezbyt precyzyjne przepisy oraz różnorodność zdarzeń mogących powodować powstanie obowiązków podatkowych, istotne znaczenie w procesie interpretowania prawa podatkowego odgrywa orzecznictwo sądów oraz interpretacje wydawane przez organy podatkowe.

Niejednokrotnie zdarza się, że podobne zdarzenia wywołują odmienne skutki podatkowe. Co więcej, stanowisko sądów oraz organów podatkowych w zakresie konkretnych zdarzeń niejednokrotnie ewoluuje w czasie. Z tego powodu podatnicy mogą czuć się zagubieni w gąszczu przepisów oraz interpretacji prawa podatkowego.

Zespół Prawa Podatkowego SDZLEGAL Schindhelm świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. W trosce o naszych Klientów, bierzemy pod uwagę wszelkie zagrożenia podatkowe, na które mogą być narażeni nasi Klienci. Jednocześnie wskazujemy rozwiązania, które umożliwiają nie tylko minimalizację ryzyka podatkowego, ale także możliwości optymalizacji podejmowanych przez naszych Klientów działań.

Zakres usług doradczych rozciąga się od spraw związanych z opiniowaniem bieżących działań, poprzez analizę podatkową fuzji, przejęć i restrukturyzacji kapitałowej, planowanie inwestycji ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych, aż do spraw dotyczących analizy dokonanych w latach poprzednich rozliczeń podatkowych (audyt podatkowy). Pomagamy w bieżących kontaktach z organami podatkowymi a w spornych sprawach reprezentujemy Państwa interesy przed organami podatkowymi oraz sądami.

Nadto zespół prawa podatkowego organizuje również szeroki wachlarz szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Dział prawa podatkowego doradza naszym Klientom m.in. w zakresie:

  • rozwiązywania zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • analizy podatkowej dotychczas stosowanych umów, przygotowywania zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe;
  • analizy podatkowej przekształceń spółek;
  • badań due diligence;
  • audytu rozliczeń podatkowych;
  • planowania inwestycji ukierunkowanych na minimalizację ryzyka podatkowego i potencjalnych obciążeń podatkowych;
  • asysty i reprezentowania w postępowaniach i kontrolach podatkowych;
  • występowania do Ministra Finansów o wydanie interpretacji prawa podatkowego;
  • rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT;
  • prowadzenia rejestrów VAT dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów polskiego VAT.