Spory Korporacyjne

Złożoność decyzji biznesowych podejmowanych przez spółki oraz wpływ otoczenia ekonomicznego prowadzą często do konfliktów. W ramach naszych specjalizacji doradzamy nie tylko w kwestii zapobiegania, ale również rozwiązywania takich konfliktów. Nasz zespół ekspercki wyróżnia się specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa spółek, rynku kapitałowego oraz postępowania cywilnego. W zakresie prowadzonych postępowań reprezentujemy spółki oraz ich akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy prowadząc najbardziej złożone spory właścicielskie, zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych. Wiemy, że zamierzenia biznesowe poszczególnych interesariuszy, partycypujących w strukturze właścicielskiej podmiotu, są różne, dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając specyfikę jego sprawy.

Prowadząc spór staramy się być również doradcami gospodarczymi klienta. Wiemy, że każde rozstrzygnięcie sporu musi nieść ze sobą również walor ekonomiczny, gdyż każdy powinien mieć zapewnioną możliwość wyjścia na godziwych warunkach z inwestycji, która stała się dla niego nieopłacalna wskutek niekorzystnych decyzji biznesowych.