Wojciech Dubis

Radca prawny
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Dr Wojciech Dubis jest Partnerem w SDZLEGAL Schindhelm od 2006 r. Kieruje zespołem prawa procesowego i postępowania arbitrażowego.

W latach 1988 - 1993 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 - 1995 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 1995 - 2002 był asesorem, a następnie sędzią w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków.

Od 2002 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Dr Wojciech Dubis od 1993 r. zatrudniony był na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na stanowisku asystenta, a od 2002 r. na stanowisku adiunkta, obecnie wykładowca

W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.