Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Dział Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych oferuje usługi prawne w następującym zakresie:

  • analiza prawna i negocjowanie kształtu umów ubezpieczenia, reasekuracji i innych produktów ubezpieczeniowych;
  • reprezentacja w sporach dotyczących umów ubezpieczenia przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym – Patrz Dział Procesowy;
  • reprezentacja ubezpieczycieli w postępowaniach przed organami nadzoru;
  • pomoc prawna w procesie zakładania lub restrukturyzacji podmiotów operujących na rynku ubezpieczeniowym - towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników ubezpieczeniowych czy finansowych itp.;
  • analiza prawna i negocjowanie kształtu umów agencyjnych, brokerskich i outsourcingowych;
  • restrukturyzacja wierzytelności z portfeli ubezpieczeniowych.