Publikacje

Ile wziąłeś urlopu na majówkę? Jeśli chcesz mieć wolne, została Ci ta opcja

DGP Gazeta Prawna 30.04.2024

Urlopy wypoczynkowe w praktyce

Pracownik Samorządowy 05.2024, Kadry

Lepsza ochrona wykonawcy usługi

Przegląd Komunalny 4/2024

Krajowy System e-Faktur

Przegląd Komunalny 4/2024, str. 42

Potrzeba regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji

Wszystko Działa (kwartalnik) 1/2024, str. 95

Fundacja rodzinna może zaoszczędzić na podatku przy sprzedaży udziałów

DGP Gazeta Prawna 29.04.2024, nr 84

Prosument lokatorski szansą na rozwój branży instalacyjnej

Wszystko Działa (kwartalnik) 1/2024, str. 44

Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu?

DGP Gazeta Prawna 21.04.2024

Urlop wypoczynkowy 2024. Podstawowe zasady udzielania

Gazeta Prawna 30.03.2024

Niepełny etat a urlop wypoczynkowy. Jak wyliczyć ile dni wolnego nam przysługuje?

Gazeta Prawna 30.03.2024

Podawania jakich danych można oczekiwać od kandydata do pracy

Pracownik Samorządowy 3/2024, str. 46-51

Podatek od „podatku od plastiku”

Przegląd Komunalny 3/2024

Podatek od nieruchomości - jak zmienić regulacje

Przegląd Komunalny 2/2024 str. 42

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) Wybrane zagadnienia

https://www.profinfo.pl/sklep/raportowanie-schematow-podatkowych-mdr,517689.html - Praca zbiorowa

Ochrona prywatnej korespondencji w pracy

Istotne zmiany w OZE weszły w życie

Wszystko działa, 4(31)/2023

Wyciek danych osobowych a RODO

IT w Administracji 01.2024

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury

Pracownik Samorządowy 1/2024, str. 46-47

Kierunki rozwoju branży OZE w Polsce - aspekty prawne

Kiedy pożyczka dla wspólnika jest ryzykowna?

Odliczanie VAT-U przez gminę

Przegląd Komunalny 1/2024 str. 51

Usługa kompleksowa a odpady

Przegląd Komunalny 12/2023 (387)

Nowości w prawie o biometanie

Energia i Recykling 12/2023

Alkohol i niewłaściwe zachowanie podczas wigilli pracowniczej

Pracownik Samorządowy 12.2023

Choroby zawodowe u nauczycieli

Pracownik Samorządowy 12.2023, str. 36

Podatek od plastiku

Przegląd Komunalny 11/2023, str.24-25;

Kontrola trzeżwości pracowników. Dlaczego firmy nie chcą wprowadzać badań?

Gazeta Prawna - wywiad 28.10.2023

Polemika: In house to nie złoty środek

Przegląd Komunalny nr 6/2023, str. 52-54

Śmiertelne zatrucie to wypadek przy pracy?

Pracownik Samorządowy 11.2023, Kadry str. 76

Niedozwolone klauzule w umowach o pracę

Pracownik Samorządowy 10.2023, Kadry str. 41-49

Mechanizm podzielonej płatności w branży odpadowej

Przegląd Komunalny nr 10/2023

Na co zwracać uwagę zawierając umowę na oprogramowanie?

Rzeczpospolita, Dobra Firma, D4

Szykuje się drastyczne obniżenie obowiązku zakupu energii odnawialnej

Wszystko Działa (kwartalnik) 3/2023, str. 14 - 16

E-faktury w jednostkach samorządu terytorialnego

Przegląd Komunalny 8/2023

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie zawsze wymaga umowy szkoleniowej

Pracownik Samorządowy 7 -8/2023, str. 75-79

Ustalanie planu urlopów

Pracownik Samorządowy 7 -8/2023, str. 62-65

Prawo do odliczenia VAT-u przez gminę

Przegląd Komunalny 7/2023

Rozporządzenie metanowe - o co tyle hałasu?

Magazyn Wszystko działa!; 07/2023

The Digitalisation of tax

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Rzeczpospolita; 06/2023

Wkrótce powrót raportowania krajowych schematów podatkowych

Gazeta Prawna nr 111; 06.2023

Metanowy kompromis dla uniknięcia kryzysu

Energia i Recykling, str. 45; 06/2023

Podatek od nieruchomości budynków infrastruktury wod-kan

Przegląd komunalny, str. 68-69; 6/2023

Weryfikacja ceny wykupu przymusowego

Przegląd Prawa Handlowego 05/2023

Działalność komunalna a VAT

Przegląd Komunalny 5/2023, str. 52-55

Przepisy covidowe a WYTWÓRCY ENERGII Z OZE

Energia i Recykling 5/2023, str. 44-45

Koniec zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia

Pracownik Samorządowy 5/2023, str. 50-53

Ceny transferowe stosowane przez spółki komunalne

Przegląd Komunalny 4/2023, str. 50-53

Zmowa przetargowa

Czasopismo Zamawiający, str. 49-54 03/04.2023

Pozaprawna istota pojęcia narodu w konstytucjonalizmie Polski najnowszej

"Przegląd Legislacyjny rządowe centrum legislacji Kwartalnik Rady Legislacyjnej 1 (123)/2023 Rok XXX, str. 115-160"

Komisja skontroluje transakcje

Dziennik Gazeta Prawa nr 70, D3

Wypadki przy pracy zdalnej

Pracownik Samorządowy 4/2023, str. 34-39

Ryzykowne smart kontrakty

Dziennik Gazeta Prawna nr 70

Biometan w przygotowaniu

Energia i Recykling, str. 44

BHP przy pracy zdalnej

Pracownik Samorządowy, str. 28-36;

Krajowe podróże służbowe

Pracownik Samorządowy, str. 50-52

Reorganizacja przedsiębiorstwa z branży gospodarowania odpadami

Przegląd Komunalny, str. 38-43;

Dane osobowe w polskim i unijnym orzecznictwie

IT w Administracji, str. 34-37

Dyrektywa "work-life balance". Istotne zmiany dla pracodawców.

Pracownik Samorządowy, str. 43-49

Ocieplenie relacji podatnik - organ podatkowy

Przegląd Komunalny, str. 52-54

Kontrola trzeżwości i praca zdalna w regulacjach wewnetrznych pracodawcy

Pracownik Samorządowy nr 2/2023, str. 71 - 75

VAT a nieodpłatne przekazanie odpadów

Przegląd Komunalny nr 2/2023, str. 31-32

Grupa vat jako podatnik

Przegląd Komunalny 1/2023, str. 36-39

Programy dobrowolnych odejść. Co pracodawcy powinni wiedzieć.

Pracownik Samorządowy 01/2032, str. 72-77

Roczny limit nadgodzin

Pracownik Samorządowy 01/2023, str. 42-47

Nowe poziomy recyklingu zwiększają koszty gospodarki odpadami

Przegląd Komunalny nr 1/2023, str. 10-13

Prawo naturalne w Konstytucji RP w świetle prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2022, str. 29-50

Nienależyte wykonanie umowy

Przetargi Publiczne 12/2022

Premia czy nagroda? Co wypłacić pracownikowi na koniec roku?

Pracownik Samorządowy 12/2022, str. 10

Krajowy System e-Faktur: ułatwienie czy inwigilacja?

Przegląd Komunalny nr 12/2022, str. 32

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Potrącenia pracownicze dokonywane na podstawie zgody pracownika

Pracownik Samorządowy 12/2022, str. 28-33

Jakie prawa ma twórca po wniesieniu aportu do spółki?

Rzeczpospolita, 10/2022

Bitcoin nie jest rzeczą, nie jest też papierem wartościowym. Jak wygląda egzekucja z kryptowaluty?

Gazeta Prawna, 10/2022

WIS jako dodatkowe zabezpieczenie

Przegląd Komunalny 10/2022

Wypadek (nie) przy pracy

Pracownik Samorządowy 10.2022

Z początkiem przyszłego roku nowości w wodorowych regulacjach

Energia i Recykling 10/2022

Koniec sporów o kadencję w organach spółek. Ustawodawca wskazał na koncepcję prolongacyjną

Obowiązki pracodawcy po śmierci pracownika

Pracownik Samorządowy 10.2022

Zmiany w k.s.h.: Co to jest instrukcja wiążąca?

Dziennik Gazeta Prawna, 09/2022

Konstytucja dla wodoru - prace legislacyjne trwają

Energia i Recykling; 09/2022

Obowiązki informacyjne podatników w branży gospodarowania odpadami

Przegląd Komunalny 9/2022, str. 26-28

Komercyjne prowadzenie giełdy kryptowalut - jakie obowiązki prawne?

Rzeczpospolita, Dobra firma, D8; 9/2022

Ochrona danych osobowych - naruszenia i dobre praktyki

IT w Administracji, str. 34-37; 09/2022

Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową?

Pracownik Samorządowy, 09.2022, str. 58-63

Wszystko o czasie pracy osób niepełnosprawnych

Pracownik Samorządowy, 09.2022, str. 46-50

Podział kosztów postępowania odwoławczego

Przetargi Publiczne, Prawo i Orzecznictwo, str. 65-67; 08/2022

Wiadomo jak będą rozliczać się spółdzielnie energetyczne

Energia i Recykling 07/08.2022 , str. 50

Błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Pracownik Samorządowy 07/2022, str. 50-56

Zadaniowy czas pracy w samorządzie

Pracownik Samorządowy wyd. 7, str. 57-61

Ustalenie ciężkiego wypadku przy pracy

Pracownik Samorządowy / BHP, str. 30 - 33; 06/2022

Kontrola trzeźwości w urzędzie

Pracownik Samorządowy / Kadry, str. 42 - 49; 06/2022

Monitoring pracownika a ochrona danych osobowych

IT w Administracji str. 32 - 35; 06/2022

Wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki - jakie ryzyka? Współautorstwo.

Rzeczpospolita, Dobra Firma nr 122 (12 277), D1,D5; 5/2022

Elektroniczne poświadczanie dokumentów w nowym postępowaniu rejestrowym

Badania lekarskie warunkiem dopuszczenia do pracy?

Pracownik Samorządowy; 5/2022

Zwolnienia działaczy związkowych od pracy

Pracownik Samorządowy, wyd.5; 5/2022

Konsekwencje utraty zezwolenia

Rzeczpospolita: Dobra Administracja nr 96, s.13; 26.04.2022

Prowadzenie zbiórek pracowniczych i loterii fantowych

Pracownik Samorządowy; 4/2022

Pozyskiwanie informacji od pracodawcy przez związki zawodowe

Pracownik Samorządowy; 4/2022

Informatyzacja i restrukturyzacja upadłości

Miesięcznik Przetargi Publiczne; 4/2022

Klastry energii po nowemu

Energia i Recykling; 4/2022

Możliwość pozbawienia obywatela polskiego obywatelstwa polskiego w świetle prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad Konstytucją RP

Przegląd Prawa Publicznego; nr 4/2022, s.34-49

Ustanowienie pełnomocnikiem członka zarządu sp. z o.o.

Rzeczpospolita; 3/2022

Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o sygnalistach

Pracownik Samorządowy 3/2022

Duża nowelizacja ustawy o OZE na horyzoncie

Energia i Recykling; 3/2022

Uprawnienia organizacji związkowych

Pracownik Samorządowy; 3/2022

Dyrektywa work-life balance

Kadry i Płace w Administracji, strona 1-9; 02/2022

Związki zawodowe w samorządowych urzędach

Pracownik Samorządowy, str. 76; 02/2022

Praca zdalna projektowane zmiany prawne

IT w administracji 02/2022

Projekty parasolowe jednak uratowane?

Energia i Recykling Prawo i Podatki str. 49, 02/2022

Dane administracji publicznej a cyberbezpieczeństwo

IT w Administracji 2/2022

Prawo do rozłączenia się

Kadry i Płace w administracji; 2/2022

Informatyzacja restrukturyzacji i upadłości

Dotyczy ubezpieczeń społecznych

Pracownik Samorządowy, 01/2022

Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom

Rzeczpospolita, 01/2022

Interes prywatny i publiczny w planowaniu przestrzennym

Rzeczpospolita, 01/2022

Wynagrodzenie brutto czy netto

Kadry i Płace w Administracji, 12/2021

E-faktura coraz bliżej

IT Administracja 11/2021

Jakie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rzeczpospolita, 11/2021

Brak interesu prawnego członka zarządu w kwestionowaniu uchwały o jego odwołaniu

Monitor Prawny, 10/2021

Udziałowcy Lotosu zdecydują o fuzji z Orlenem

Lotos musi określić cenę zbycia

Zarządy zajmą się znowu sygnalistami. Październik to ostatni moment

Dziennik Gazeta Prawna, 10/2021

Rośnie popolarność zamówień in-house

Wodociągi - Kanalizacja, 10/2021

Nieprzewidziane zmiany umowy

Przetargi publiczne, 10/2021

Zawieranie umów w formie cyfrowej

IT w Administracji, str. 40-42, 9/2021

Transfer danych do państw trzecich musi być bezpieczny

Rzeczpospolita D4 nr 204, 9/2021

Elektronizacja z problemami

Dziennik Gazeta Prawna nr 153, B4; 8/2021

Zagadnienia cyfrowego podpisu

IT w Administracji, str. 34-37, 8/2021

Home office z plaży w Hiszpanii

Rzeczpospolita, 8/2021

Koronawirus: powrót cudzoziemca do pracy w Polsce nie zawsze łatwy

Rzeczpospolita, 8/2021

Częściowe rozwiązywanie umowy o roboty budowlane

Przetargi Publiczne, 06/2021

RODO a szczepienia pracowników: ochrona danych utrudnia zapewnienie bezpiecznej pracy

Rzeczpospolita, 7/2021

Nowelizacja ustawy odległościowej

Energia i Recykling, 06/2021

Czas na agrofotowoltaikę

Energia i Recykling, Prawo i podatki, 7/2021, str. 49

Ustalenie stosunku pracy

KIPWA, 7/2021

Obywatela spoza Unii trudniej delegować do Niemiec

Rzeczpospolita, 7/2021

Nie wolno ot tak awansować cudzoziemca

Rzeczpospolita, 6/2021

Gdy fundator znika z fundacji - sukcesję można uregulować w statucie

Prawo.pl, 6/2021

Wypadek delegowanego podstawą zakwestionowania ubezpieczeń

Rzeczpospolita, 6/2021

Sprzedawcy gotowych firm i wirtualne biura wkrótce pod ścisłym nadzorem

Dziennik Gazeta Prawna, 18.05.2021

Za fałszywe wyjaśnienia dyscyplinarka

Rzeczpospolita, 13.05.2021

Prowadzenie biznesu w obszarze kryptowalut pod lupą państwa

Dziennik Gazeta Prawna, 11.05.2021

Pandemia nie wymusza tolerowania nadmiernych absencji

Rzeczpospolita, 05/2021

Więcej podmiotów zawalczy z praniem pieniędzy

Dziennik Gazeta Prawna, 5/2021

Szczepienie przeciwko COVID:Dodatkowe wolne może być zachętą

Rzeczpospolita, 25.04.2021

PFR umarza firmom subwencje, ale algorytm dla niektórych krzywdzący

Wypadek w domu: wiara na słowo nie wystraczy

Rzeczpospolita, 15.04.2021

Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami

Dziennik Gazeta Prawna (nr75), 20.04.2021

Od konkurencji do zielonego ładu

Energia i Recykling, str. 49, 4/2021

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi

Pracownik Samorządowy, 12-18; 04/2021

Znajomość prawniczego języka obcego w praktyce świadczenia usług prawniczych - szanse i korzyści

Radca Prawny, 08.04.2021

Jak mądrze walczyć o zmianę specyfikacji

Zdalne kontrole PIP

Kadry i Płace w Administracji, str. 8-12

W pandemii łatwiej o legalny pobyt cudzoziemca

Rzeczpospolita, 31.03.2021

Transport odpadów z Niemiec do Polski – wybrane zagadnienia; AbfallIIR Czasopismo publikujące informacje dotyczące zagadnień prawnych dotyczących gospodarki odpadami, zeszyt 3/2021 (język niemiecki)

Tarcze antykryzysowe: ułatwienia w zatrudnaniu cudzoziemców

Rzeczpospolita, 3/2021

Sześć ważnych zagadnień zamówień publicznych

Wodociągi - Kanalizacja, str. 16-18; 3/2021

PPA na celowniku prezesa URE

Energia i Recykling, str. 50; 03/2021

Rząd znów zamyka firmy, ale milczy o wsparciu - komentarz

Prawo.pl, 3/2021

Wpływ Brexitu na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rodzin

Kryteria wyboru insytucji finansowej w ramach PPK

Pracownik Samorządowy; 3/2021

Menedżer nie do obrony - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo; 3/2021

Związki zawodowe - przesłanki rozwiązania umowy o pracę

Radca prawny w Administracji, str. 54-55, 3/2021

Program emerytalny przejdzie w transferze

Rzeczpospolita, Kadry i Płace, D5; 2/2021

Prawne ramy magazynów energii

Energia i Recykling 02/2021

Opinia na temat możliwości łączenia wsparcia z tarcz antykryzysowych

Dziennik Gazeta Prawna 2/2021

Jak zapobiec likwidacji spółki jawnej po śmierci wspólnika - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna nr 31, C4, 2/2021

Niepewne zasady oskładkowania delegowanych osób

Pomylili się na swoją korzyść przy pomocy z PFR. I teraz pat. - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna 2/2021

Brexit utrudnia postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo 2/2021

Po brexicie trudniejsze sprawy sądowe i egzekucje. O czym muszą pamiętać przesiębiorcy

Gazeta Prawna nr 21, C2, 2/2021

Brexit: wymiana pracowników z wyspami wymaga formalności

Covid zmienia składy w sprawach cywilnych - jednoosobowe co do zasady "Trójki"..wyjątkowo

Wolters Kluwer 1/2021

Koronoawirus argumentem do zmian w zgromadzeniach sędziów

Wolters Kluwer 1/2021

Odpowiedzi na wybrane pytania przedsiębiorców

Sądy zmagają się z covid - mają pomóc e-rozprawy i e-doręczenia

Wolters Kluwer 1/2021

Przetwarzanie danych pracowników - nowe stanowiska UODO

Pracownik Samorządowy 1/2021

Koronawirus: w pandemii trudniej wysłać pracownika

Rzeczpospolita 1/2021

Pomoc publiczna po oświadczeniu, że nie złamało się przepisów

Kwarantanna a świadczenie pracy

Pracownik Samorządowy 1/2021

Wykluczenia wykonawcy z postępowania według nowego pzp

Wodociągi i Kanalizacja 1/2021

Umowy uporządkowane i umieszczone w nowym dziale prawa zamówień publicznych

Poradnik Gazeta Prawna, C13-C14; 1/2021

Konstytucyjne uwarunkowania statusu mniejszości żydowskiej w Polsce

12.2020

Nowe zasady pracy za granicą

Personel Plus, 12.2020

Mechanizm ustalania ceny w ramach wykupu przymusowego w spółce publicznej - wywody krytyczne

Przegląd Prawa Handlowego, 12.2020

Czy URE słusznie karze wytwórców energii z OZE

Energia i Recykling, 12.2020

Zmiana zasad w umowach o zamówienia publiczne

Wodociągi Kanalizacja, 12.2020

Tarcza antykryzysowa a zezwolenie strefowe - co grozi przedsiębiorcom

Automotive Suppliers, 12.2020

Naruszenie reguł ochrony podstawą rozwiązania umowy

Kadry i Płace w Administracji, 12.2020

Czy lekarz może zwolnić z noszenia maseczki w zakładzie pracy

Rzeczpospolita, 11.2020

Wymogi nowego pzp także dla branzy wod-kan

Wodociagi - Kanalizacja, 11.2020

Ustawa offshore coraz bliżej

Energia i Recykling, 11.2020

Praca zdalna - czy pracownik może odmówic

Rzeczpospolita, 11.2020

Warunki zatrudnienia za granicą

Personel Plus, 11.2020

Unijna Strategia Wodorowa

Energia i Recykling, 10.2020, str. 55

PPK a wspóldziałanie ze stroną pracowniczą

Pracownik Samorządowy, 10.2020, str. 29-33

Tajemnica przedsiębiorstwa

Przejście zakładu pracy wyklucza wygaśnięcie umowy w związku ze śmiercią pracodawcy

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Książka + płyta CD; Biblioteka Kadry i Płace; Wydawca PRESSCOM Sp. z o.o.

Obowiązek współdziałania w czasie kontroli UODO

ABI EXPERT

Legalność zbierania danych

Pracownik Samorządowy

Praca zdalna według tarczy 4.0

KIPWA 08/2020

Koronawirus: powrót cudzoziemca do pracy w Polsce nie zawsze łatwy

Bez kosztów składek na PPE za trzy miesiące

Rzeczpospolita, Kadry i Płace 05/08/2020

Zasada 10h według TSUE

Energia i Recykling, Prawo i podatki 08/2020

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas COVID-19

KIPWA 07/2020

Tarcza 4.0: praca zdalna na własnych zasadach

Rzeczpospolita 07/2020

Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi w czasie epidemii

Zmiany umów o przyłączenie po nowelizacjach ustawy o OZE

Energia i Recykling, 6/2020

UODO radzi, jak prowadzić zdalne lekcje

Wspólnota 5/2020

Koronawirus: ochrona danych nie blokuje działań w związku z pandemią

Rzeczpospolita 5/2020

Zwolnienia grupowe

Kadry i Płace w Administracji 5/2020

Transgraniczna praca bez kwarantanny

Rzeczpospolita, D3 5/2020

Aport lub fuzja mogą wykluczyć spółkę z pomocy" - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna 5/2020

Spółka cywilna może odpowiedzieć za grzechy wspólników - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna 5/2020

Dofinansowanie także za część miesiąca

Rzeczpospolita, Dobra Firma, Kadry i Płace nr 101 5/2020

Objasnienia ministra nie rozwieją wszystkich wątpliwości

Przegląd Komunalny 4/2020, Gospodarka Odpadami

Tarcza chroni OZE

Energia i Recykling 5/2020

Bez kary za obniżenie wymiaru czasu pracy cudzoziemcowi - komentarz

Rzeczpospolita 22.04.2020

Oszczędności w czasie pandemii

Rzeczpospolita 4/2020

Koronawirus: kodeks pracy daje szersze możliwości niż specustawa

Rzeczpospolita 08.04.2020

Koronawirus: tarcza nie ułatwia życia pracodawcom

Rzeczpospolita 08.04.2020

BHP: szkolenia zdalne raczej niewskazane

Rzeczpospolita 08.04.2020

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców: nadmierne procedury, brak definicji

Rzeczpospolita 08.04.2020

Galimatias z terminami w czasie pandemii: kiedy się spieszyć, a kiedy trzeba lub można poczekać - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna C2 4/2020

Koronawirus : dłuższy okres rozliczeniowy ograniczy braki kadrowe po pandemii

Rzeczpospolita 4/2020

"Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych" w Raport: Koronawirus a prawo

Must Read Media 4/2020

Praca za Odrą na polskiej umowie z niemiecką płacą minimalną

Rzeczpospolita 12.03.2020

Koronawirus: przestój także bez winy pracodawcy

Rzeczpospolita 03/2020

W dobie pandemii bez badań okresowych

Rzeczpospolita 03.2020

Jak łatwiej uporządkować sprawy po zmarłym małżonku

Dziennik Gazeta Prawna, C8 03/2020

Zwyciężył zdrowy rozsądek

Rzeczpospolita, D4; 02/2020

Nie każda relacja radcy z klientem ogranicza jego niezależność - prawnicy zadowoleni z wyroku TSUE

Niezależność nie tylko dla radcy uniwersytetu

Dziennik Gazeta Prawna 2/2020

Ciąg dalszy rekompensat za wzrost cen energii

RODO wciąż stwarza problemy

Wspólnota; 2/2020

Jak zrealizować prawo dostępu

Abiexpert; Styczeń-Marzec 2020

Drobni inwestorzy walczą z Cerradem

Rzemieślnik jako przedsiębiorca

Dziennik Gazeta Prawna 1/2020

Uwierzytelnianie dokumentów w archiwum zakładowym

Wspólnota nr 12/2019, Kurier Prawny

Polskie prawo upadłościowe w Republice Czeskiej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o postępowaniu upadłościowym

Konkursni noviny 12/2019 (tekst w języku czeskim)

Wniesione przez wspólników wkłady w bilansie wykazuje się w pozycji "Kapitał własny podstawowy"

Dziennik Gazeta Prawna nr 234, 12/2019

Szkolne rady rodziców w kłopocie. Banki chcą od nich informacji o beneficjentach rzeczywistych

Dziennik Gazeta Prawna nr 239, 12/2019

Spółka akcyjna nie obędzie się bez strony internetowej

Dziennik Gazeta Prawna nr 251, 12/2019

Pierwsze decyzje UODO w sprawach samorządowych

Pracownik Samorządowy 12/2019

Możliwość waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy

Przetargi Publiczne 11/2019

Do arbitrażu trafi więcej sporów korporacyjnych

Dziennik Gazeta Prawna 10/2019

Każdy się dowie, kto sprawuje kontrolę nad spółką. Rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Dziennik Gazeta Prawna, C3, 10/2019

Nowe obowiązki dla wielu spółek

Dziennik Gazeta Prawna, B5, 10/2019

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy

Pracownik Samorządowy 10/2019

RODO w procesie przyznawania świadczeń socjalnych oraz w nietypowych sytuacjach pracowniczych

Pracownik Samorządowy 10/2019

Zmiany w KPA w związku z RODO

Kurier Prawny, Wspólnota 10/2019

Jakie dofinansowanie w drugim półroczu

Rzeczpospolita, Dobra Firma D4, 9/2019

Hipoteka ochroni pożyczkę wspólnika w razie upadłości spółki

Whistleblowing w sektorze zamówień publicznych

Przetargi Publiczne 9/2019

Mediacja - Koncyliacja. Środki ochrony prawnej

Zamówienia Publiczne. Doradca 8/2019

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiebiorstwem osoby fizycznej (cz.8) - komentarz

DGP, Firma i Prawo, C2-C8/2019

Układ częściowy, czyli atrakcyjna forma postępowania restrukturyzacyjnego

Dziennik Gazeta Prawna nr156, C7/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.7) - komentarz

Książka wejść i wyjść a RODO

Kurier Prawny, 7/2019

Zakres przedmiotowy związania układem częściowym

Resrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1. 7/2019

Akcjonariat nie będzie już anonimowy

Dziennik Gazeta Prawna 19, 7/2019

Emerytów mozna pominąć przyznając wczasy pod gruszą

Rzeczpospolita 7/2019

Roboty zamienne i dodatkowe

Przetargi Publiczne 6/2019

Konsekwencje nowelizacji u.c.p.g. dla RIPOK-ów

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.6) - komentarz

Zły wybór zarządcy sukcesyjnego może uniemożliwić firmie funkcjonowanie

Dziennik Gazeta Prawna C8, 6/2019

Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci

Przetargi Publiczne 5/2019

Odchodzący na emeryturę przedsiębiorca przekaże koncesje i zezwolenia

Dziennik Gazeta Prawna nr 210, C5/2019

Jakie rekompensaty dla firm

Rzeczpospolita, Dobra Firma D3, 5/2019

Nawet krótki pobyt w Polsce bywa delegowaniem

Rzeczpospolita, Dobra Firma D4, 5/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.5) - komentarz

Kiedy wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami jest zakazana

Rzeczpospolita, Dobra Firma D5, 5/2019

Kosztowne uzgodnienia firm

Rzeczpospolita, Dobra Firma D3, 5/2019

Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Kurier Prawny, Wspólnota 5/2019

Zarządca sukcesyjny nie zawsze jest władny naprawić przedsiębiorstwo

Dziennik Gazeta Prawna nr5/2019

Zegar tyka, czyli coraz mniej czasu na zmianę pozwolenia

Przegląd Komunalny 4/2019

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Czeski film w FAMie

Puls Biznesu 4/2019

RODO w szkole

Kurier Prawny, 4/2019

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Pracownik Samorządowy 4/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.4) - komentarz

Problemy z aukcją elektroniczną

Przetargi Publiczne 4/2019

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

Przegląd Komunalny 3/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.3.) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.2.) - komentarz

Ile za nieruchomość

Rzeczpospolita 2/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.1.) - komentarz

Przy umowie dowodowej wskazana ostrożność

Dziennik Gazeta Prawna 238, C2-C3

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego

Dziennik Gazeta Prawna nr 214/2019

Pijany przymusowo poczeka na policję

Dziennik Gazeta Prawna, Kadry i Płace / 2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektorych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - komentarz

DGP, Firma i Prawo, 180/2019

Intelilex, czyli jak rozwiązanie technologiczne usprawnia pracę prawnika

Radca Prawny, Nowe Technologie Nr 184/2019

Firmowe badanie alkomatem niezgodne z prawem

Rzeczpospolita, Kadry i Płace/2019

Wsparcie z tytułu wzrostu cen prądu

Intelilex, czyli jak rozwiązanie technologiczne usprawnia pracę prawnika

Radca Prawny, Nowe Technologie Nr 184/2019

Następcy prawni zmarłego wspólnika szybciej uzyskają kontrolę

Dziennik Gazeta Prawna nr 92/2019

Konkluzje BAT na instalacjach

Bez uzasadnień, bez zaufania

Dziennik Gazeta Prawna nr 40/2019

Praktyczne aspekty dotyczące upoważnieńdo przetwarzania danych osobowych

Pracownik Samorządowy 1/2019

Zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

Pracownik Samorządowy 1/2019

In house na odbiór odpadów z nieruchomosci mieszanych

Rrzegląd Komunalny 12/2018

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Przetargi Publiczne 12/2018

Pracownicze plany kapitałowe w samorządzie

Pracownik Samorządowy 12/2018

RODO w praktyce samorządowych pracodawców

Pracownik Samorządowy 12/2018

Zarządca sukcesyjny może odpowiedzieć za długi po zmarłym przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 235, 12/2018

Po śmierci właściciela zarządca sukcesyjny musi być gotowy do działania w sprawie upadłości

Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12/2018

Na celowniku szpitale, zakłady karne i branża spożywcza

Rzeczpospolita 11/2018

Interesy niemajątkowe scenarzystów zawsze podlegają ochronie

Dziennik Gazeta Prawna 11/2018

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

Pracownik Samorządowy Kadry, Stosunek Pracy 11/2018

Jakie praktyki sprzedażowe są zakazane

Rzeczpospolita 11/2018

Sankcje za zmowy przetargowe

Przetargi Publiczne, Prawo i Orzecznictwo 11/2018

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody a odpowiedzialność z art. 299 k.s.h.

Przegląd Prawa Handlowego 11/2018

Zabezpieczenie wierzytelności spornych w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.

Będą liczne kłopoty w praktyce

Dziennik Gazeta Prawna nr 201, 10/2018

Ile i jakie wsparcie w systemie Compliance

Rzeczpospolita, D3 10/2018

Jak założyć spółkę w Rumunii

Rzeczpospolita, Prawo co dnia 10/2018

Działalność na próbę pułapką dla osób w tarapatach finansowych. Nie zawsze upadną jak konsumenci

Dziennik Gazeta Prawna nr 201, 10/2018

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Termin przedawnienia w kodeksie pracy po nowelizacji kodeksu cywilnego

Pracownik Samorządowy 09/2018

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Pracownik Samorządowy 09/2018

Monitoring w szkole

Pracownik Samorządowy 09/2018

Wtyki unijne KE chce wprowadzenia jednolitych ładowarek do telefonów

Dziennik Gazeta Prawna nr 157, 08/2018

Składanie sprawozdań finansowych nadal rodzi problemy

Rzeczpospolita D6; 08/2018

Kiedy umiera właściciel firmy

Rzeczpospolita, D4; 08/2018

Czy kancelarie są przygotowane do stosowania nowych regulacji

Rzeczpospolita, D4; 08/2018

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo zawrzeć umowę o pracę sam ze sobą

Dziennik Gazeta Prawna nr 154, Kadry i Płace, C5, 08/2018

Jak zapewnić sobie skuteczną ochronę przed bankrutującym kontrahentem

Dziennik Gazeta Prawna nr 137, 07/2018

Rekrutacja nowych pracowników w świetle RODO

Pracownik Samorządowy 07/2018

Elektronizacja akt osobowych

Pracownik Samorządowy 07/2018

RODO w zamówieniach publicznych

Przegląd Komunalny 6/2018

Zmowy przetargowe

Przetargi Publiczne 06/2018

Jak walczyć z kłamstwami o firmie

Rzeczpospolita, Dobra Firma Biznes, D6/2018

Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Rzeczpospolita, Biznes, D4; 05/2018

Jak zarządzać ryzykiem korupcji

Rzeczpospolita, 05/2018

Podział zamówienia na części

Przetargi Publiczne 5/2018

Co dalej z projektem kodeksu pracy?

Pracownik Samorządowy 5/2018

Inspektor ochrony danych w każdym urzędzie?

Pracownik Samorządowy 05/2018

Badanie stanu zagrozenia niewypłacalnością z uwzględniemiem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

Transformacje Prawa Prywatnego 4/2018, ISSN 1641-1609

Menedżerom w zmowie grozi kara do 2 mln złotych

Rzeczpospolita, D4/2018

Inspektor Ochrony Danych

Pracownik Samorządowy 04/2018

Jaka ma być rola sygnalisty

Rzeczpospolita, D5, Biznes; 04/2018

Zmiany w prawie pracy

Pracownik Samorządowy 04/2018

Dopuszczalność prowadzenia postępowania o podział majątku wspólnego w razie ogłoszenia upadłości rozwiedzionych małżonków

Monitor Prawniczy 04/2018

Granice ochrony przedemerytalnej pracownika

Rzeczpospolita, 04/2018

Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

Transformacja Prawa Prywatnego 4/2018,

Ustawa o jawności życia publicznego

Przetargi Publiczne 3/2018 (Sprache: Polnisch)

Co muszą robić instytucje obowiązane

Rzeczpospolita D3/2018

Osiąganie korzyści w biznesie przez łamanie prawa nie może się opłacać

Rzeczpospolita D3/2018

TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?

Dziennik Gazeta Prawna nr 3/2018

Rewolucja w ochronie danych

Pracownik Samorządowy 3/2018

Dopuszczalność podjęcia przez walne zgromadzenie spółki kapitałowej tzw. uchwały negatywnej oraz możliwości jej dalszego zaskarżania

Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców

Rzeczpospolita, Raport Prawny - 02/2018

Ciąża nie chroni przed zwolnieniem w każdych okolicznościach

Rzeczpospolita D2/2018

Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym

Doradca Restrukturyzacyjny nr 12, 2/2018

Umowy o pracę w zamówieniach publicznych

Pracownik Samorządowy 2/2018

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Pracownik Samorządowy 2/2018

Zakres tajemnicy zawodowej a obowiązki informacyjne względem Rady Nadzorczej w Spółce komandytowo-akcyjnej Radców Prawnych

Radca Prawny, Zeszyty naukowe 1 (14) /2018

Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH

ADR Arbitraż i Mediacja 1(41)/2018

W zarządzie sukcesyjnym nie udało się wyeliminować wszystkich luk. A zmiany coraz bliżej

Dziennik Gazeta Prawna nr 144/2018

Etyka w organizacji a funkcja Rzecznika Etyki

Compliance 1/2018

Nawiązanie stosunku pracy z wójtem

Kurier Prawny, Wspólnota 23/2018

Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

Kurier Prawny, Wspólnota 18/2018

Jak ocenić, czy dłużnik stał się niewypłacalny

Dziennik Gazeta Prawna nr 31/2018

Radca Prawny w Samorządzie nie jest zwykłym pracownikiem

Pracownik Samorządowy 1/2018

Nadchodzi rewolucja Compliance w średnich i dużych firmach

Rzeczpospolita, Dobra Firma, Biznes, D3, 1/2018

Jak przedsiębiorca uczestniczący w zmowie może uniknąć kary

Rzeczpospolita, Dobra Firma, Biznes, 1/2018

Prawo do nagrody jubileuszowej w samorządzie

Pracownik Samorządowy 1/2018

Najpierw koszty upadłości później pensje pracowników

Prawdomówność wykonawców

Przetargi Publiczne 1/2018

Program "Za życiem" to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 16.11.2017

Ministerstwo ostrzega przed optymalizacją

Rzeczpospolita, Podatki, z dnia 13.11.2017

Etat dla cudzoziemca lepszy niż kontrakt cywilny

Rzeczpospolita, Praca i ZUS, z dnia 09.11.2017

Opinia do artykułu "Fiskus wziął pod lupę wydatki na cele statutowe"

Dziennik Gazeta Prawna nr 211, 31.10.2017-01.11.2017

Pierwsza linia obrony firm przed ryzykiem naruszeń przepisów

Rzeczpospolita z dnia 27.10.2017

Urząd nałoży karę finansową na firmę za brak zgłoszenia koncentracji

Rzeczpospolita z dnia 20.10.2017

Kto zapłaci grzywnę nałożoną na wójta

Pracownik Samorządowy, nr 10/2017

Złote i srebrne spadochrony oraz uścisk dłoni

Rzeczpospolita z dnia 29.09.2017

Jak założyć i prowadzić firmę we Włoszech

Rzeczpospolita z dnia 15.09.2017

Federica Borso

Podejrzana deklaracja

Przegląd Komunalny 9/2017

Czy każdy przedsiębiorca powinien mieć stronę internetową

Rzeczpospolita z dnia 01.09.2017

Nie tylko administratorów danych czeka egzamin

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie, D3, z dnia 01.09.2017

Niemieckie przepisy zmienione, ale polskich przedsiębiorców i tak nie chronią, jak trzeb

Dziennik Gazeta Prawna nr 166, C5, z dnia 29.08.2017

Wyodrębnianie lokali na równi pochyłej

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 25.08.2017

Czego nie może urząd antymonopolowy

Rzeczpospolita, Prawo w biznesie, D5, z dnia 25.08.2017

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na nowych zasadach

Rzeczpospolita z dnia 17.08.2017

Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Rzeczpospolita z dnia 10.08.2017

Treści online podążą za odbiorcą

Dziennik Gazeta Prawna nr 152 z dnia 08.08.2017

Firmy rodzinne: po śmierci pracodawcy będzie koło ratunkowe dla zatrudnionyc

Dziennik Gazeta Prawna nr 150 z dnia 04.08.2017

Jak się zachować podczas kontroli lub przeszukania w firmie

Rzeczpospolita, Prawo w biznesie z dnia 04.08.2017

Jak prowadzić biznes w Hiszpanii

Rzeczpospolita , D4, 08.2017

Carlos Fernández

Wojewódzkie plany trafiły do sądów

Przedwczesne zarzuty

Przetargi publiczne 8/2017

Drobny biznes nie będzie skazany na pełnomocników

Dziennik Gazeta Prawna nr 147 z dnia 01.08.2017

Zgodność z prawem wspólnotowym

Przetargi Publiczne 8/2017

Jest wreszcie projekt ustawy, na którą czekali właściciele firm rodzinnych

Trochę ochrony dla słabszych ekonomicznie

Rzeczpospolita z dnia 14.07.2017, Prawo w biznesie, D7

Trochę ochrony dla słabszych ekonomicznie

Rzeczpospolita z dnia 14.07.2017, Prawo w biznesie, D7

Upadłość pozwoli odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Rzeczpospolita z dnia 06.07.2017, Praca i ZUS, D8

In House to nie jest samotna wyspa

Przegląd Komunalny 7/2017

Bezprawna współpraca z konkurentem może sporo kosztować

Rzeczpospolita z dnia 30.06.2017, Prawo w Biznesie, D3

Po rozwodzie majątek wspólny nie dla wierzycieli

Dziennik Gazeta Prawna nr 113, C8 z dnia 13.06.2017

Rozszerzona konfiskata czyli jak można stracić firmę

Rzeczpospolita z dnia 26.05.2017, Prawo w Biznesie , D7

Podmiot w restrukturyzacji też ma prawo ubiegać się o zamówienie publiczne

Dziennik Gazeta Prawna nr 93 z dnia 16.05.2017

Sankcje pieniężne wymuszą przestrzeganie zasad

Rzeczpospolita z dnia 21.04.2017, Prawo w Biznes, D4

Właściciel ciężarówki użytej w zamachu nie jest na całkiem przegranej pozycji

Dziennik Gazeta Prawna nr 59 z dnia 24-26.03.2017, C16

Zmowy przetargowe nadal groźne

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie, D3 z dnia 17.03.2017

Kiedy pojawia się problem akcji w małżeństwie

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie, D7 z dnia 17.03.2017

Nabycie akcji przez jednego z małżonków rodzi problemy

Dziennik Gazeta Prawna, C7 z dnia 14.03.2017

Uważajmy, komu dajemy rzeczy na przechowanie. W razie upadłości kontrahenta można wszystko stracić

Dziennik Gazeta Prawna nr 46, C4 z dnia 07.03.2017

Pułapki dla zamawiających

Przegląd Komunalny 3/2017

Interes we wniesieniu odwołania

Przetargi Publiczne 3/2017

Co grozi za niezłożenie sprawozdania

Puls Biznesu z dnia 27.02.2017, str. 12

Kiedy udzielać zgody na inwestycję

Rzeczpospolita z dnia 22.02.2017, Dobra Firma

W walce z nieczystą grą rynkową pomoże Temida

Dziennik Gazeta Prawna nr 31 z dnia 14.02.2017

Kłopotliwy wpis hipoteki na rzecz poręczyciela

Rzeczpospolita z dnia 03.02.2017, Prawo w Biznesie, D7

"Prawo do nieobciążania się a postępowania restrukturyzacyjne"

Prokuratura i Prawo 2, 02.2017, str. 105-116

Prawo do nieobciążania się a postępowania restrukturyzacyjne

Prokuratura i Prawo 2, 02.2017, str. 105-116

Za nieuczciwość trzeba płacić

Rzeczpospolita, 02.2017

Od czego zależy wybór rodzaju procedury restrukturyzacyjnej

Rzeczpospolita z dnia 27.01.2017, Prawo w Biznesie, D5

Jedyny członek zarządu powiadomi o rezygnacj

Dziennik Gazeta Prawna

Relacje między pracownikami to temat tabu

Nie każdy oddział zagranicznego przedsiębiorstwa może być pracodawcą dla zatrudnionych w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek: Kadry i płace, str. 6

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Przetargi Publiczne 1/2017

Jest moda na zakładanie firmy w Czechach. Ale czy to rzeczywiście raj dla przedsiębiorców?

Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo, nr 240 z dnia 13.12.2016

Prostsza droga po odszkodowanie

Dziennik Gazeta Prawna nr 235 z dnia 06.12.2016

Spory wokół unikania wypłaty podatku

Puls Biznesu, 22.11.2016

Likwidacja spółki sposobem na ucieczkę od długów. Wierzyciele mogą się bronić.

Dziennik Gazeta Prawna, nr 216, z dnia 08.11.2016

Ile odpowiedzialności za pracowników i kontrahentów

Rzeczpospolita, z dnia 07.10.2016 (D7)

Komentarz eksperta do artykułu: "Losy pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy"

Dziennik Gazeta Prawna nr 177 z dnia 13.09.2016 r.

Losy pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 177 z dnia 13.09.2016 r.

Teren zakładu pracy to nie miejsce dla dzieci

Rzeczpospolita, Praca i ZUS, D5, 08.09.2016 r.

Kto ureguluje zobowiązania zmarłego wobec fiskusa

Dziennik Gazeta Prawna nr 172 z dnia 06.09.2016 r.

Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim

Monitor Prawniczy 17/2016, 01.09.2016

Jak można usprawnić sukcesję decyzji administracyjnych

Dziennik Gazeta Prawna nr 167, C7 z dnia 30.08.2016

Rekompensata publiczna obciąży firmową kasę

Rzeczpospolita, Dobra Firma, 24.08.2016

Jak zapewnić dostęp do kont zmarłego przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 157, C7 z dnia 16.08.2016

Losy zamówień publicznych po śmierci wykonawcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 153, C7 z dnia 09.08.2016

Plan sukcesji pomoże uniknąć paraliżu

Dziennik Gazeta Prawna nr 148, C7 z dnia 02.08.2016

Sukcesja odpowiedzialności karnej łączących się spółek

Prokuratura i Prawo, 7-8.2016, str. 54-64

Piercing the corporate veil doctrine in Poland? A comparative perspective (artykuł w języku angielskim)

Comparative Law Review 20/2015

Jak zapobiec kłopotom w odzyskiwaniu należności po śmierci przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 138, 19.07.2016

Jak zapewnić ciągłość zatrudnienia po śmierci przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 133, 12.07.2016

Martwe spółki, żywy problem

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo, C2, 12.07.2016

Przejęcie kontraktów przedsiębiorcy może nastąpić jeszcze za jego życia

Dziennik Gazeta Prawna nr 128, C6, 05.07.2016

Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania

Europejski Przegląd Sądowy, 07/2016

Uwaga na spółki z kryminalną przeszłością

Puls Biznesu, 22.06.2016, str. 14

Dłużnik otwiera postępowanie sanacyjne, ale wierzyciel też próźnować nie może

Dziennik Gazeta Prawna nr 113, C7, 14.06.2016

Klauzule wyłączności w umowach najmu powierzchni handlowych

Rzeczpospolita, 20.05.2016, Prawo w Biznesie, str. D5

Translatywne nabycie statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej

Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (285), 05.2016

Skuteczność powołania się na business judgment rule dla obrony pozwanego w procesie z art. 299 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Przegląd Sądowy, 5/2016

Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką?

Dziennik Gazeta Prawna nr 70, 12.04.2016

Spółka akcyjna już nie tak bezpieczna

Puls Biznesu, 05.04.2016

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2013 r., I CSK 597/12 (o przyznanym żołnierzowi prawie do kwatery stałej jako składniku majątku wspólnego małżonków)

Palestra nr 4/2016, str. 106-111

Bez rozporządzenia będzie trudniej

Przegląd Komunalny 4/2016

Dług spłaci spółka, partner albo zarząd

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie str. D5, 25.03.2016

ADR w sporach konsumenckich w świetle implementacji dyrektywy 2013/11/UE

ADR Arbitraż i Mediacja 3/2016 (09.2016)

Kognicja sądu polubownego w sprawach należących do właściwości sądu rejestrowego

Kwartalnik ADR Arbitraż i mediacja, Nr 1 (33)/2016, str. 97-107, 03.2016

Zamówienia in-house na usługi komunalne.

Przetargi Publiczne 3/2016

Wertykalne porozumienie cenowe typu RPM w kontekście rynku książk

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016 nr 1(5), str. 7-24, 03.2016

Widmo kary może zniechęcić dłużnika

Puls Biznesu, str. 10, 03.02.2016

RIPOK-i po nowemu

Przegląd Komunalny 2/2016

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetargi Publiczne 2/2016

Wystarczy sama obecność na spotkaniach

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie, str. D5, 29.01.2016

Na wdrożenie dyrektywy o delegowaniu zostało 5 miesięcy

Dziennik Gazeta Prawna 22-24.01.2016, Kadry i Płace

Na wdrożenie dyrektywy o delegowaniu zostało 5 miesięcy

Dziennik Gazeta Prawna 22-24.01.2016, Kadry i Płace

Wertykalne porozumienie cenowe typu RPM w kontekście rynku książki

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016 nr 1(5), str. 7-24

Przebicie przez przypisanie w koncernie

Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2016

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikam

Monitor Prawa Pracy 1/16, str. 20-24

Komentarz - Standardy w selektywnej zbiórce odpadów?

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Monitor Prawa Pracy 1/2016

Likwidator spółki musi składać sprawozdanie finansowe

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo, 15.12.2015

Najwyższe uprzywilejowanie pod kontrolą

Ochrona Prywatności w Nowych Technologiach Uniwersytet Wrocławski, 11.12.2015

Dwie niezapłacone faktury już nie zmuszą prezesa do zgłoszenia upadłości

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo, 8.12.2015

Karta Korporacyjna nie zastąpi zaliczki

Rzeczpospolita, 29.10.2015

Pinokio szuka pracy

Puls Biznesu, 26.10.2015

Niepełny etat w miejsce zlecenia

Rzeczpospolita, 22.10.2015

Wnuczek zamiast do staruszek dzwoni do prezesów

Dziennik Gazeta Prawna, 13.10.2015

Cesjonariusz nie będzie się obawiał bankructwa cedenta

Dziennik Gazeta Prawna, 13.10.2015

Większa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Rzeczpospolita, 9.10.2015

Postępowanie sanacyjne sposobem na pozbycie się toksycznych kontraktów

Gazeta Finansowa, 9.10.2015

Podkupowanie cudzego personelu to bardzo ryzykowna gra

Rzeczpospolita, 24.09.2015

Urlopy związane z rodzicielstwem - nowelizacja Kodeksu pracy

Przegląd Radcowski 09/2015

Dane osobowe pod ochroną tylko uprawnionych osób

Rzeczpospolita, 27.08.2015

Kiedy przedsiębiorca odpowiada za działania pośrednika handlowego

Rzeczpospolita, 26.08.2015

Wypowiedzenia w granicach limitu

Puls Biznesu, 19.08.2015

Uwaga na partnerów biznesowych zza Odry

Gazeta Prawna, 18.08.2015

Kodeks pozwoli zwalniać bez powodu

Puls Biznesu, 13.08.2015

Jak wyeliminować pracę na haju

Rzeczpospolita, 13.08.2015

Kiedy składać pierwsze sprawozdanie finansowe

Rzeczpospolita, 12.08.2015

Interes prawny akcjonariusza w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki

Monitor Prawniczy, 8/2015

Home office prawie jak telepraca

Rzeczpospolita, 31.07.2015

Przydatne klauzule do wykorzystania przez przedsiębiorców

Rzeczpospolita, 22.07.2015

Firmy znalazły skuteczny sposób na 8,5 euro, ale...nieskuteczny

Gazeta Prawna, 09.07.2015

Za ofertę pod cudzoziemca grozi 5000 zł kary

Rzeczpospolita, 02.07.2015

Zgoda inwestora za zawarcie umowy podwykonawczej

Przegląd Radcowski, 07/2015

Niejednolite głosowanie z posiadanego pakietu akcji, a prawo do zaskarżania uchwał

Przegląd Radcowski, 07/2015

Niemieckie sądy wzięły się za płacę minimalną

Puls Biznesu, 25.06.2015

Członek zarządu jako pełnomocnik spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia na tle praktyki

Czy członek zarządu może jednocześnie piastować stanowisko pełnomocnika w Spółce? Jakie wiążą się z tym konsekwencje? (Przegląd Radcowski, wydanie 6, 02.04.2015)

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firmy.

Logistyka Odzysku, 4/2015

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firm.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2014 r., V CSK 109/13

Ryczałt a kosztorys - pułapki rozliczeń

Uważaj na ceny rekomendowane

Załoga w sieci na profilu zakładu

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Kwestionowanie statusu RIPOK-u a interes prawny

Co dalej ze stacjami przeładunkowymi?

Przegląd Komunalny 3/2015

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zamawianie obsługi prawnej w praktyce

Prawo Zamówień Publicznych 4(47)/2015

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie - nowe standardy ochrony danych osobowych w UE

Ochrona Prywatności w Nowych Technologiach Uniwersytet Wrocławski

Możliwe jest nawet wykreślenie z rejestru

Nie od razu dyscyplinarka

Elastyczność to nie pełna swoboda

Można ochronić akcje i udziały

Rzeczpospolita

Wizerunek pod ochroną

Innowacyjny pracownik wzbogaci prowadzony biznes

Rzeczpospolita

Warto zrobić porządek w księgach wieczystych

Rzeczpospolita

Ile się należy

Najpierw wiedza, potem transakcja

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami

Przetargi Publiczne

Uwaga na wyroki. Nie wszystkie są zgodne z przepisami

Dziennik Gazeta Prawna

Kierowca z polską płacą

Jaka placówka, taka płaca

Niemieckie stawki na dywaniku UE

Najpierw wytyczne i cele, potem ocena i konsekwencje

Przesłane dokumenty zastąpią klauzulę

W określeniu stawki wynagrodzenia szef nie ma wyboru

Piercing the corporate veil doctrine in Poland? A comparative perspective (artykuł w języku angielskim)

Comparative Law Review 20/2015

Sąd Najwyższy stygmatyzuje członków zarządu spółek z o.o.

Gazeta Finansowa, 6-12.11 2015

Criminal compliance jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Monitor Prawa Handlowegol, 1/2015

Zaniżanie cen jednostkowych

Przetargi Publiczne

Reforma czeskiego prawa spółek kapitałowych w kontekście porównawczym

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015/1

Donoszenie w słabej wierze nadal słabo chronione

Gminne poziomy recyklingu a punkty skupu. Cz. I

Recykling, 2015-3

Sprzedaż przez internet: efektywne ograniczenie

Rzeczpospolita

Dane osobowe: Informacje o aplikującym na etat nie przepłyną swobodnie.

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami?

Przetargi publiczne

Ocena zdolności podmiotu trzeciego.

Przetargi Publiczne, 10/2014

Jaka decyzja dla RIPOK-u z procesami MBP?

Przegląd Komunalny, nr 10/2014

Dopuszczalność zmiany treści SIWZ.

Przetargi Publiczne, 8/2014

RIPOK-i kontra „ripoczki”; Czy można pozbawić instalację statusu RIPOK-U?

Przegląd Komunalny: 6/2014

Inwestycje RIPOK – najczęściej pojawiające się problemy.

Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny: 2/2014

Nowa dyrektywa i kolejne zmiany

W Niemczech skontrolują agencje pracy tymczasowej

Dziennik Gazeta Prawna

Niemiecki urząd celny dowie się o innych delegowanych

Dziennik Gazeta Prawna

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13

Palestra

Kary za niewożenie odpadów do RIPOK-u

Przegląd Komunalny

Niemcy wprowadzają płacę minimalną. Wynagrodzenia delegowanych do weryfikacji

Dziennik Gazeta Prawna

Kilka osób - jedno biurko, czyli open space po liftingu.

Towar rozpakowany czasem trzeba przyjąć.

Nowa broń w walce z kartelami.

Dyskryminowani ze skargą do UOKiK.

Prawo konkurencji - czas na zmiany? (IV)

Uwaga na ustalenie cen odsprzedaży.

Prawo konkurencji - czas na zmiany? (V)

Uwaga na klauzule angielskie w umowach z kontrahentami.

2 mln za łamanie prawa konkurencji.

Prawo konkurencji - czas na zmiany? (VI)

Milionowe kary? To nie teoria.

Dobrze poinformuj albo płać i płacz.

Dziennik Gazeta Prawna nr 82

Ostrzejsze kary za naruszenie prawa ochrony konkurencji.

Lekarze medycyny pracy narażają firmy na dodatkowe koszty.

Dziennik Gazeta Prawna

Czy pech może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy.

Rodzic (nie)chroniony przed zwolnieniem grupowym.

Kara umowna nie zawsze możliwa.

Background screening, czyli jak prześwietlić życiorys.

Czy w ostatnim dniu wypowiedzenia wolno zaplanować zmianę nocną.

Podwójna pensja za pracę w majówkę.

Rozstanie szybciej, niż mówi kodeks.

Czy kontrakty zawarte z członkami zarządu spółek Skarbu Państwa powinny być jawne.

Pracownicy też mogą składać pozwy zbiorowe.

Dziennik Gazeta Prawna

Firmowa dobroczynność.

Czy czas dojazdu na budowę wlicza się do czasu pracy.

Administrator może wydać hejtera.

Koniec kontraktu, a nie lojalności.

Cała załoga na pomoc ułomnym i pokrzywdzonym.

Kary za niewożenie odpadów do RIPOK-u.

Przegląd Komunalny

Zaległe wolne to nie zawsze wina szefa

Gazeta Prawna 10.10.2013

Zmiana grafiku to zły sposób na unik od płacenia za nadgodziny

Rzeczpospolita 03.10.2013

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje wprost do przeprowadzenia przetargów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Przetargi Publiczne, 10/2013

Ustawowe cele na dalszym planie.

Przegląd Komunalny nr 10/2013

Rejestracja rozmów tylko za zgodą

Gazeta Prawna nr 172 z dnia 05.09.2013

Opinie - Wykonawcy z jednej grupy kapitałowej.

Przetargi Publiczne, 3/2013

Ustawowe cele na dalszym planie

Przegląd Komunalny

Zaległe odpisy i wpłaty na fundusz socjalny ulegają przedawnieniu.

Portal Centrum Rekrutacyjne

Niepokój wśród franczyzobiorców.

Niekiedy zakaz konkurencji potrafi zaszkodzić.

Uwaga na klauzule niedozwolone w regulaminach.

Kiedy warsztat narusza reguły konkurencji.

Nielegalne praktyki na rynku odpadów pod lupą.

"Prawo konkurencji – czas na zmiany? (III)" - opracowanie nt. planowanych zmian.

Jak zmienić ofertę, nie tracąc 11 milionów.

Pora na zmiany dotyczące kontroli koncentracji.

Czy sąd sprawdzi, która ze stron faktycznie odpowiada za rozwiązanie umowy.

Dziennik Gazeta Prawna

Skutki podania nieprawdziwych danych podczas procesu rekrutacyjnego.

Pracownik Samorządowy

Korytarz to nie miejsce na szatnię

Kiedy opłaca się przejście z etatu na samozatrudnienie.

Portal Centrum Rekrutacyjne

Jak rozpatrzyć sprzeciw pracownika od kary porządkowej.

Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę.

Portal Centrum Rekrutacyjne

Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych.

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zarabiasz mniej niż koledzy? Wystąp po odszkodowanie.

Centrum Rekrutacyjne

Etat nie tylko nad Wisłą.

Wszystko o delegowaniu pracowników do pracy za granicą 2013.

Ebook 66 str., www.pracaizycie.pl

Do pracy za morze z osobą do kontaktu.

Zmiana grafiku to zły sposób na unik od płacenia za nadgodziny.

Młodocianych wlicza się do stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Jaka sankcja za rozdrobnienie urlopu.

Nadchodzi rewolucja w rozliczaniu czasu pracy.

Centrum Rekrutacyjne

Tajny powód wyjścia.

Zaległe wolne to nie zawsze wina szefa.

Przedsiebiorca coraz częściej musi współpracować z reprezentacją osób zatrudnionych w zakładzie.

Donosicielstwo wskazane, gdy służy dobru firmy.

Wątpliwa skuteczność złej punktacji.

Pora na zmiany dotyczące kontroli koncentracji

Skarga kasacyjna jako wyłączne uprawnienie Prezesa UZP.

Vademecum Przetargów Publicznych, 2013

Przetargi w gospodarce odpadami oczyma KIO. Ustawowe cele na dalszym planie.

Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Procedura rozpoznawania odwołania.

Vademecum Przetargów Publicznych

"Eliminowanie lub ograniczanie podwykonawstwa".

Przetargi publiczne

Poradnia kadrowa

Gazeta Prawna nr 202

Inny dokument niż polisa.

Listopad 2013 Przetargi Publiczne

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Należność za usługę lub dostarczenie towaru

List. 2013 Przetargi Publiczne

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Skutki nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika.

Pracownik Samorządowy, nr 12/2012

Przedsiębiorcy w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami. Poradnik prawny dla gmin, 3/2012

Eroberung neuer Märkte – rechtliche Aspekte

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Wahlkriterien des günstigsten Angebotes

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Bevor die Entscheidung erfolgt

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Czy można wskazać RIPOK? - głos w dyskusji

Przegląd Komunalny

Groźne błędy w dokumentacji przetargowej

2012 Wiedza i Praktyka; Gospodarowanie Odpadami – Poradnik dla Gmin

Zanim nastąpi rozstrzygniecie.

Dodatek do Przeglądu komunalnego

Konsorcjant, czy podwykonawca?

Przetargi publiczne

Poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

Vademecum Przetargów Publicznych

Kiedy w przetargach na zagospodarowanie odpadów cena może zostać uznana za rażąco niską?

Gospodarowanie odpadami. Poradnik dla gmin

Gdy wojewoda uchyli uchwały gminy.

Poradnik dla gmin

Zdrowa rywalizacja

Przetargi publiczne

Anspruch des Subunternehmers auf Entgelt

2012 Inwestycje sektora publicznego

Darf eine regionale Behandlungsanlage für Kommunalabfall frei gewählt werden? - Ein Beitrag zur Diskussion

2012 Przegląd Komunalny

Czy gminy mogą bezprzetargowo zlecać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości własnym zakładom budżetowym?

Inwestycje sektora publicznego

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji

Przetargi publiczne

Odpowiednie wyposażenie bazy transportowej.

Odpady komunalne, 1/2011

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji.

Przetargi publiczne

Spóźnione zarzuty.

Przetargi Publiczne

Streben nach der Schaffung einer Recycling-Gesellschaft

Premii uznaniowej nie uwzględnia się w ekwiwalencie za urlop

2011 Gazeta Prawna Nr 179

Ausschreibung auf die Abnahme der kommunalen Abfälle?

2011 Gazeta Prawna, Moja firma - Biznes i energia

Das abgelehnte oder das nicht ausgewählte Angebot

2011 Przetargi Publiczne

Wir versinken in Müll. Rettet uns der Gesetzgeber?

Obowiązek badania laboratoryjnego i charakterystyki odpadu a zmiotki uliczne.

Odpady komunalne, 8/2010

Jak korzystnie kupić mieszkanie.

Poradnik Gazety Prawnej, 47/2006

Dokumenty prywatne i urzędowe.

Przetargi Publiczne, 5/2009

Kto ustala stawkę VAT.

Przetargi Publiczne, 1/2009

Kodeks cywilny (cz.2).

Przetargi Publiczne, 11/2008

Dostęp do informacji – tajny czy jawny.

Przetargi Publiczne, 6/2008

Kodeks cywilny po zmianach. Opracowanie z komentarzem ekspertów.

Gazeta Prawna, 28.01.2008

Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem.

Gazeta Prawna, 20.08.2007

Postępowanie skargowe.

Przetargi Publiczne, 7/2007

Fałszowanie dokumentów.

Przetargi Publiczne, 9/2006

Jak korzystnie kupić mieszkanie.

Poradnik Gazety Prawnej, 47/2006

Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej

Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej (współautor), Warszawa 2003

Zbieg roszczeń a skarga z bezpodstawnego wzbogacenia

Przegląd Sądowy 2002/1/33

Skuteczność powołania się na business judgment rule dla obrony pozwanego w procesie z art. 299 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Przegląd Sądowy, 5/2016

Skuteczność powołania się na business judgment rule dla obrony pozwanego w procesie z art. 299 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Przegląd Sądowy, 5/2016

Odsetki za opóźnienie co do nienależnego świadczenia

Rejent 2000/1/90

Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło zobowiązań,

Elementy stosunku cywilnoprawnego, Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000

Waloryzacja kondycji nienależnego świadczenia

Rejent 1998/9/70

Egzekucja wierzytelności przelanych na rzecz banku

Rejent 1995/12/51

Kiedy menedżer może łatwo trafić na ławę oskarżonych

Rzeczpospolita nr 15, Dobra Firma D1,D3, 2018