SCHINDHELM WHISTLEBLOWING SOLUTION – ELEKTRONICZNA PLATFORMA DLA SYGNALISTÓW

Oferujemy Państwu dostosowany do Państwa potrzeb elektroniczny system zgłaszania naruszeń, który chroni Państwa przedsiębiorstwo przed nieprawidłowościami oraz pomoże działać zgodnie z prawem. Zobowiązanie do zachowania adwokackiej i radcowskiej tajemnicy zawodowej oraz najnowocześniejsza platforma cyfrowa sprawiają, że możemy zaoferować Państwu absolutne bezpieczeństwo i poufność na najwyższym poziomie.


Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 2019/1937 osoby dokonujące zgłoszenia („sygnaliści”) po dokonaniu zgłoszenia muszą mieć zapewnioną poufność w przedsiębiorstwie. Wymaga to zapewnienia pełnej zgodności ze wszystkimi kluczowymi wymogami dotyczącymi zgłaszania naruszeń, aby uniknąć utraty reputacji przedsiębiorstwa oraz ryzyka finansowego i prawnego.

Dyrektywa ta ma zostać zaimplementowana do prawa krajowego przez kraje członkowskie UE do 17.12.2021 lub do 17.12.2023 w przypadku mniejszych firm zatrudniających między 50 a 249 pracowników.

Przewiduje ona min. trzystopniowy system dokonywania zgłoszeń:

  1. wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń
  2. zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń do (właściwych) organów
  3. ujawnienie publiczne.

Wewnętrznymi kanałami dokonywania zgłoszeń mogą być m.in. platformy internetowe i skrzynki pocztowe do dokonywania zgłoszeń w formie pisemnej, specjalna infolinia, ale także bezstronna osoba przyjmująca ustne zgłoszenie.

Z pomocą naszej platformy Schindhelm Whistleblowing Solution chętnie wesprzemy Państwa w wypełnieniu wszystkich ważnych przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości w ramach ochrony danych, compliance i ładu korporacyjnego.


Schindhelm Whistleblowing Solution - w kilku słowach.

Dzięki prostemu, nowoczesnemu i dostosowanemu do indywidualnych potrzeb designowi oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa Schindhelm Whistleblowing Solution jest optymalnym rozwiązaniem do wdrożenia Państwa wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń.

 


Dokładne informacje znajdą Państwo w naszym folderze  Folder SCHINDHELM WHISTLEBLOWING SOLUTION >>


WSZECHSTRONNE BEZPIECZEŃSTWO.   NAJLEPSZA OBSŁUGA.


4 ważne fakty, które nas wyróżniają:

1. Compliance to nasza codzienna praca

Nasi prawnicy łączą w sobie pełen zakres wiedzy specjalistycznej wymaganej do wdrożenia Państwa wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz do skutecznego realizowania innych wynikających z prawa obowiązków.

2. Adwokacka i radcowska tajemnica zawodowa

Jako adwokaci i radcowie podlegamy bezwzględnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Oznacza to, że zapewniamy Państwu stuprocentową poufność przekazanych nam informacji.

3.  Zakorzenieni w środowisku lokalnym, połączeni krajową i międzynarodową siecią

Już w 14 krajach w 31 lokalizacjach nasi eksperci pomagają przedsiębiorstwom, również tym  o globalnym zasięgu, we wdrażaniu wewnętrznych procedur, w przestrzeganiu prawa i dzięki Schindhelm Whistleblowing Solution oferują całkowicie poufną i bezpieczną obsługę.

4.  Pionierzy w dziedzinie rozwiązań Legal Tech

Nasi eksperci z dziedziny Legal Tech od lat pracują nad rozwojem i promocją cyfrowych rozwiązań prawnych w celu zwiększenia automatyzacji procesów pracy i efektywności prawników pracujących dla naszych Klientów.