Prawo budowlane

SDZLEGAL Schindhelm świadczy szeroki wachlarz usług wsparcia w zakresie dotyczącym realizacji projektów w obszarze budowy obiektów przemysłowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Oprócz przygotowywania i negocjowania złożonych umów z zakresu budowy obiektów przemysłowych, nasze usługi obejmują także doradztwo na etapie tworzenia projektów oraz bieżące usługi konsultacyjne. W przypadku sporu służymy Państwu naszym wsparciem i pomagamy w zakresie ich rozwiązywania oraz w zakresie egzekwowania wynagrodzenia oraz roszczeń gwarancyjnych.

Doradzamy Państwu przy zawieraniu umów z podwykonawcami oraz dostawcami, jak również przy zawieraniu umów joint venture oraz umów konsorcjum w zakresie, w jakim projekty realizowane są wspólnie. Nasze wsparcie dotyczy także kwestii związanych z finansowaniem projektów.

Główne obszary, na których skoncentrowane są nasze usługi doradcze, obejmują:

  • przygotowywanie projektów umów w zakresie budowy obiektów przemysłowych, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i międzynarodowym;
  • usługi doradcze oraz wsparcie na etapie tworzenia projektów;
  • usługi wsparcia w zakresie związanym z identyfikowaniem ryzyk związanych z projektami oraz w zakresie egzekwowania wynagrodzenia oraz dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.