Agnieszka Łuszpak-Zając

Radca prawny
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Dr Agnieszka Łuszpak-Zając jest partnerem w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm od 2003 roku. Kieruje działem umów handlowych oraz działem nieruchomości.

W latach 1992 – 1997 dr Agnieszka Łuszpak-Zając studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1997-2000 odbywała aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od 2001 roku wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu.

W 2005 roku obroniła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawę doktorską zatytułowaną "Realizacja roszczenia o zawarcie umowy".

Dr Agnieszka Łuszpak-Zając pracuje jako wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Agnieszka Łuszpak-Zając jest autorką licznych artykułów w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów.