Umowy w obrocie gospodarczym

 

Umowy i Ogólne Warunki Umów stanowią podstawę działalności gospodarczej każdego przedsiębiorcy. Negocjacje oraz tworzenie projektów umów nie tylko zabezpieczają pozycję prawną przedsiębiorcy, ale przede wszystkim ułatwiają egzekwowanie roszczeń z nich wynikających.

Świadczymy Państwu usługi wsparcia w zakresie wszystkich kwestii związanych z prawem umów, zaczynając od usług doradztwa dotyczących wyboru umowy, negocjacji umownych, poprzez ocenę prawną postanowień umownych opracowanych przez przedsiębiorcę lub podmioty trzecie, kończąc na etapie podpisania umowy.

Niezależnie od dziedziny prawa, którą się zajmujemy, posiadamy know-how oraz doświadczenie niezbędne do tego, aby świadczyć kompleksowe usługi doradcze w zakresie tworzenia dla Państwa projektów umów.

Oprócz tego, ocena i kontrola umów zyskała na znaczeniu z uwagi na coraz bardziej złożone i skomplikowane zmiany w prawie. Świadczymy usługi w zakresie weryfikowania aktualnego statusu prawnego umów obowiązujących w Państwa spółce, sprawdzamy i w razie potrzeby dokonujemy zmian w umowach, gwarantując w ten sposób zgodność z prawem zawartych i wykonywanych przez Państwa umów.

Świadcząc pomoc prawną związaną z zawieraniem i realizacją umów staramy się przede wszystkim poznać specyfikę działalności każdego klienta w zakresie umożliwiającym dostosowanie konstruowanych oraz negocjowanych umów do jego indywidualnych potrzeb i stosowanych procedur.

Dział umów w obrocie gospodarczym oferuje w szczególności usługi w następującym zakresie:

  • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim;
  • przygotowanie i negocjowanie typowych umów zawieranych w obrocie gospodarczym związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (takich jak umowy sprzedaży, dostawy, przewozu, najmu, dzierżawy, dostawy mediów, o dzieło, zlecenia);
  • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją inwestycji;
  • przygotowanie i negocjowanie umów charakterystycznych dla działalności prowadzonej przez klienta;
  • pomoc prawna przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów;
  • pomoc prawna w organizowaniu procedury zawarcia umowy oraz dla uczestników tej procedury, w szczególności w ramach zamówień publicznych.