Prawo antymonopolowe oraz prawo pomocy publicznej

 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat prawo antymonopolowe, rozumiane jako zbiór regulacji przeciwdziałających wprowadzaniu ograniczeń konkurencji, szybko zyskuje na znaczeniu, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak również na poziomie krajowym. Wszelkie naruszenia prawa antymonopolowego są często przedmiotem postępowań, w ramach których organy antymonopolowe nakładają na przedsiębiorców bardzo wysokie kary pieniężne. Tego rodzaju kary pieniężne, z uwagi na proporcje i ich rozmiary, stwarzają po stronie ukaranych przedsiębiorców ryzyko związane z ich dalszym przetrwaniem. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zidentyfikować ryzyka potencjalnego naruszenia prawa antymonopolowego oraz ryzyk tych unikać, stosując w tym celu odpowiednie środki zaradcze.

Wspieramy Państwa od udziału w procesach związanych ze zgłoszeniami zamiaru koncentracji, poprzez reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję, aż po doradztwo w sprawach dotyczących pomocy publicznej, prawa antymonopolowego mającego zastosowanie do umów sprzedaży oraz szczególnych kwestii związanych z transferem technologii, rozwojem i badaniami oraz porozumieniami specjalizacyjnymi. Doradzamy i reprezentujemy lokalne oraz zagraniczne podmioty w powyższych kwestiach, w szczególności w toku postępowań prowadzonych przez organy antymonopolowe w Bułgarii, Niemczech, Rumunii, Polsce, Austrii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech oraz przez Komisję Europejską w Brukseli.

Oprócz tego wspieramy naszych Klientów w toku kontroli i przeszukań oraz innych tego rodzaju procedur prowadzonych przez organy antymonopolowe, jak również w toku dalszych czynności podejmowanych przez Komisję Europejską oraz krajowe organy antymonopolowe.
 

Podstawowy obszar naszych usług obejmuje następujące kwestie:

 • postępowania antymonopolowe oraz postępowania wyjaśniające, w tym kontrole i przeszukania oraz wezwania wysyłane do przedsiębiorców w toku postępowań, prowadzone przez Komisję Europejską oraz krajowe organy ochrony konkurencji;
 • przygotowywanie programów compliance, w zakresie zapewnienia zgodności działania przedsiębiorców z prawem konkurencji/audyty pod kątem oceny czy przedsiębiorcy działają zgodnie z prawem konkurencji;
 • nadużycia pozycji dominującej na rynku;
 • postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • pomoc publiczna;
 • prawo antymonopolowe mające zastosowanie do umów sprzedaży;
 • przygotowywanie projektów umów, w szczególności w obszarze współpracy pomiędzy konkurentami oraz sprzedaży (tj. umowy przedstawicielstwa handlowego, umowy dealerskie, umowy franchsingowe, umowy dystrybucji selektywnej, umowy dostawy, warunki zakupów);
 • umowy licencyjne oraz o transferze technologii;
 • umowy R&D;
 • porozumienia specjalizacyjne;
 • prowadzenie seminariów oraz szkoleń w zakresie prawa antymonopolowego, prawa pomocy publicznej oraz przepisów prawa antymonopolowego znajdujących zastosowanie przy zawieraniu umów sprzedaży.