Konrad Schampera

Rechtsanwalt
Partner


Przebieg pracy zawodowej

W latach 2003-2022 Konrad Schampera był Partnerem Zarządzającym w SDZLEGAL Schindhelm, jednej z wiodących kancelarii prawnych działających na Dolnym Śląsku. Obecnie jest partnerem i kieruje działem German Desk.

Konrad Schampera studiował prawo na Uniwersytecie Reńskim im. Friedricha Wilhelma w Bonn w latach 1988 - 1994. Następnie ukończył aplikację prawniczą w Sądzie Rejonowym w Bochum.

W latach 1997 - 2002, był niezależnym adwokatem w Sądzie Rejonowym w Cottbus, a w latach 2000 - 2002 był wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Rejonowym w Dreźnie. Od 2003 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Okręgowym w Poczdamie. W tym samym roku, Konrad Schampera został wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2000 - 2002 był partnerem zarządzającym w międzynarodowej kancelarii prawnej we Wrocławiu.

Konrad Schampera jest sędzią arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie.

Konrad Schampera jest członkiem rady nadzorczej FUNDACJI "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO. Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie.  Utworzony w 1990 roku Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, służy spotkaniom młodzieży polskiej i niemieckiej i ma charakter europejski oraz międzypokoleniowy. Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pogłębiania dialogu polsko-niemieckiego oraz porozumienia europejskiego.
https://www.krzyzowa.org.pl

Konrad Schampera jest również członkiem Kuratorium Fundacji OP ENHEIM. Celem Fundacji OP ENHEIM jest upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez rozwój sieci współpracy z instytucjami kultury we Wrocławiu, Berlinie i w innych krajach europejskich. 
https://openheim.org/pl