Konrad Schampera

Rechtsanwalt
Partner Zarządzający


Przebieg pracy zawodowej

Konrad Schampera jest partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM, jednej z wiodących kancelarii prawnych działających na Dolnym Śląsku od 2003 roku. Konrad Schampera kieruje działem German Desk.

Studiował prawo na Uniwersytecie Reńskim im. Friedricha Wilhelma w Bonn w latach 1988 - 1994. Następnie ukończył aplikację prawniczą w Sądzie Rejonowym w Bochum.

W latach 1997 - 2002, był niezależnym adwokatem w Sądzie Rejonowym w Cottbus, a w latach 2000 - 2002 był wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Rejonowym w Dreźnie. Od 2003 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Okręgowym w Poczdamie. W tym samym roku, Konrad Schampera został wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2000 - 2002 był partnerem zarządzającym w międzynarodowej kancelarii prawnej we Wrocławiu.
Konrad Schampera jest sędzią arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie.