Prawo Spółek

 

Potrzeba pomocy prawnej z zakresu prawa spółek dotyczy nie tylko przypadków podejmowania ważnych strategicznych decyzji, lecz także spraw związanych z bieżącą, codzienną działalnością spółki. Doradzamy naszym klientom na każdym etapie działalności spółki, począwszy od wyboru samej formy prawnej działalności i utworzenia spółki, aż po uczestnictwo w procesach restrukturyzacyjnych podejmowanych na wypadek kryzysu lub przekształceń korporacyjnych. Usługi świadczone są na rzecz spółek, niezależnie od przyjętej formy prawnej. Doradzamy także fundacjom i stowarzyszeniom.

Nasze usługi doradcze są dokładnie dopasowane do zakładanych przez Państwa celów gospodarczych. Przygotowując projekty umów i statutów spółek, opracowujemy wspólnie z Państwem indywidualne rozwiązania, aby zapewnić uwzględnienie wszystkich możliwych w przyszłości scenariuszy. Takie podejście wymaga nie tylko posiadania doskonałej wiedzy z zakresu prawa spółek, ale także głębokiego zrozumienia zagadnień biznesowych. Nasi prawnicy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w obszarze świadczenia usług doradztwa spółkom. Wyjaśnią Państwu krok po kroku czynności podejmowane w ramach danego projektu, zapewniając, aby ich skutek spełniał Państwa oczekiwania. Wspólnie z Państwem przygotują rozwiązania, które są najbardziej korzystne punktu widzenia biznesowego i które okażą się najbardziej trafne w przyszłości.

Doradztwo w sprawach dotyczących spółek to doradztwo o charakterze zintegrowanym i kompleksowym. Dlatego też świadczymy usługi również w zakresie optymalizacji podatkowej pod kątem konkretnych struktur oraz angażujemy do naszej pracy specjalistów z obszaru rynków kapitałowych, prawa pracy oraz prawa antymonopolowego.

Główne obszary naszych usług obejmują:

 • wybór formy prawnej oraz tworzenie umów/statutów spółek;
 • zagadnienia ładu korporacyjnego (corporate governance), w szczególności tworzenie kodeksów postępowania dla kadry zarządzającej, organów kontrolnych i nadzorczych;
 • doradztwo w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem kapitału, w szczególności w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, dopłat, praw wspólników/akcjonariuszy do udziału w zysku spółki, pożyczek udzielanych spółce przez wspólników/akcjonariuszy, emisji obligacji;
 • przygotowywanie oraz udział w zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (w tym spółek publicznych);
 • doradztwo na rzecz organów spółek w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością;
 • kwestie odpowiedzialności członków organów zarządzających, oraz dla członków organów kontrolnych i nadzorczych;
 • tworzenie oraz wdrażanie modeli spółek pracowniczych;
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami i członkami organów spółki;
 • fuzje, przejęcia, tworzenie przedsiębiorstw typu spin – off, podział spółek, wnoszenie udziałów do spółek;
 • tworzenie umów konsorcjum;
 • doradztwo oraz reprezentowanie spółek w ramach postępowań mających na celu zweryfikowanie parytetu wymiany lub wysokości dopłat w przypadku fuzji;
 • powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał;
 • tworzenie spółek celowych.