Fuzje i przejęcia

 

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi przejęcie, czy połączenie spółek, nabycie lub zbycie udziałów, nasze usługi doradztwa dotyczą takich transakcji we wszystkich formach i na każdym etapie. Towarzyszymy Państwu we wszystkich fazach danej transakcji, począwszy od przygotowania listu intencyjnego, określenia struktury transakcji oraz nadzoru nad nią, po udział w procesie due diligence, przygotowanie umowy oraz etap post-transakcyjny. Nasi klienci to zarówno międzynarodowe korporacje oraz spółki akcyjne notowane na giełdach, jak również średniej wielkości przedsiębiorcy, w tym spółki rodzinne.

Gwarantujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw M&A, angażując do pracy doświadczonych specjalistów z takich dziedzin prawa jak: prawo spółek, prawo rynków kapitałowych, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo antymomopolowe oraz prawo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dzięki temu, że nasze usługi świadczone są przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, niekiedy również z kilku państw, którzy pracują z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb, nasze rozwiązania będą dopasowane do Państwa oczekiwań.

Główne obszary świadczonych przez nas usług obejmują:

  • tworzenie oraz negocjowanie dokumentów/umów (listów intencyjnych, umów o zachowaniu poufności, umów na wyłączność, Term Sheet, Memorandum of Understanding);
  • przygotowywanie, koordynowanie oraz prowadzenie audytów due diligence w obszarze obejmującym zgodność działania z przepisami prawa (po stronie sprzedającego, jak i kupującego), organizacja „data roomów”;
  • określanie struktury transakcji – Asset Deal / Share Deal;
  • przygotowywanie oraz negocjowanie umów, tworzenie i negocjowanie porozumień wspólników (Shareholders Agreement);
  • doradztwo w procesie tworzenia projektów typu joint venture;
  • usługi świadczone na etapie po zamknięciu transakcji, w tym restrukturyzacja po nabyciu/sprzedaży, usługi w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, integracja w wyniku fuzji, obowiązki w zakresie ogłoszenia oraz publikacji;
  • doradztwo w procesie sprzedaży o charakterze publicznym (z udziałem oferentów);
  • usługi konsultacyjne w zakresie kwestii związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie przejęć;
  • doradztwo w kwestiach dotyczących prawa rynków kapitałowych;
  • doradztwo w zakresie transakcje M&A, jako elementu działań o charakterze restrukturyzacyjnym.