Marcin Śledzikowski

Radca prawny
Doktor nauk prawnych
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Marcin Śledzikowski pracuje w SDZLEGAL Schindhelm od lipca 2013 r.

W latach 2008-2013 r. studiował prawo na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł magistra prawa z wyróżnieniem. W 2012 roku ukończył szkołę prawa amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent College of Law.

We wrześniu 2014 r. zdał egzamin na aplikację radcowską, przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od stycznia 2018 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

W latach 2014 – 2017 prowadził jako członek katedry prawa handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa handlowego. W październiku 2017 r. obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii rozprawę doktorską pt. "Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z o.o.", która ukazała się drukiem.

W 2018 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od września 2020 Partner w SDZEGAL Schindhelm.

Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych, (także z udziałem Skarbu Państwa) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z branży nowych technologii, energetycznej, informatycznej oraz e-commerce.

Jest autorem licznych artykułów prasowych, naukowych, komentarzy, czy też monografii dotyczących prawa handlowego, cywilnego, rodzinnego, nowych technologii, postępowania cywilnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Był ekspertem w ramach procesów legislacyjnych.