Marcin Śledzikowski

Radca prawny
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Marcin Śledzikowski pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od lipca 2013 r.

W latach 2008-2013 r. studiował prawo na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł magistra prawa z wyróżnieniem.

We wrześniu 2014 r. zdał egzamin na aplikację radcowską, przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od stycznia 2018 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

W październiku 2017 r. obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii rozprawę doktorską pt. "Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z o.o.", która ukazała się drukiem.

Od września 2020 Partner w SDZEGAL SCHINDHELM.