Kolejny sukces Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentowała byłego członka zarządu jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, któremu Walne Zgromadzenie odmówiło udzielenia absolutorium.

Udzielenie absolutorium stanowi nie tylko wyraz uznania dla menadżera za wykonane czynności w danym roku obrotowym, ale i w istotny sposób wpływa na sferę jego interesów majątkowych. Chociażby odmowa udzielenia absolutorium, może stanowić przeszkodę w ubieganiu się o dane stanowisko w spółkach Skarbu Państwa, lub z jego udziałem. Dlatego każdy menadżer powinien być świadomy swoich praw w sytuacji w której, wspólnicy odmówili udzielenia mu skwitowania.

Na skutek naszych działań i prowadzonej korespondencji ze spółką, doprowadzono do reasumpcji i podjęcia nowej uchwały, w której to spółka już jednogłośnie udzieliła absolutorium naszemu klientowi. Walne Zgromadzenie podzieliło w całości stanowisko prezentowane przez Kancelarię, zarówno w kontekście oceny absolutoryjnej, jak i co do charakteru czynności zarzucanych naszemu klientowi, uznając je za nieudowodnione. Takie działanie pokazuje, że już na etapie przedsądowym każdy członek zarządu może uzyskać stosowną ochronę swoich praw, a świadomość menadżerów jest coraz większa. Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził dr Marcin Śledzikowski – radca prawny oraz partner kierujący praktyką rozwiązywania sporów korporacyjnych SDZLEGAL.Autor: Marcin Śledzikowski