SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała przy jednym z pierwszych procesów transgranicznego przekształcenia spółki polskiej

Jest nam miło poinformować, że Kancelaria Prawna SDZLEGAL SCHINDHLEM doradzała swojemu Klientowi – polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – w ramach procesu transgranicznego przekształcenia tej spółki i przeniesienia jej siedziby w drodze sukcesji uniwersalnej do jednego z państw członkowskich UE. Przeprowadzona procedura była jedną z pierwszych w Polsce, i pokazała, że nawet brak implementacji przez państwo członkowskie odpowiednich regulacji unijnych, nie może stać na przeszkodzie korzystaniu przez polskich przedsiębiorców ze swobód, które dają im Traktaty o funkcjonowaniu UE. Potwierdziła jednocześnie, duży zakres swobody w kontekście mobilności polskich przedsiębiorców.

Ostatecznie, na wniosek naszej Kancelarii, sąd rejestrowy zgodził się z prezentowanymi przez nią argumentami dotyczącymi pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad krajowym i wydał zaświadczenie zezwalające na przeniesienie siedziby przez Klienta do innego – wybranego przez niego – kraju członkowskiego UE. Z uwagi, na złożoność całej procedury naszego Klienta reprezentowały w ramach prowadzonego postępowania połączone zespoły Corporate / M&A oraz Doradztwa podatkowego w osobach: Tomasz Szarek - radca prawny/partner, dr Marcin Śledzikowski - radca prawny/partner oraz Marta Ignasiak - doradca podatkowy.Autor: Tomasz Szarek
Autor: Marcin Śledzikowski