Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Szybkie i sprawne zidentyfikowanie źródeł kryzysu to klucz do sukcesu. Dlatego wspieramy przedsiębiorców w ocenie ryzyka utraty płynności, rentowności i zdolności do obsługi zadłużenia. Wskazujemy, jakie środki prawne mogą zostać podjęte w celu uniknięcia kryzysu. Pomagamy tworzyć strategie, dzięki którym przedsiębiorca jest w stanie jak najszybciej podjąć działania antykryzysowe. Jeżeli zapobieżenie kryzysowi nie jest możliwe, pokazujemy, jak go przezwyciężyć.

Zdajemy sobie sprawę, że kryzys wymusza podjęcie natychmiastowych i często bolesnych środków, zarówno w sferze prawnej, jak i biznesowej. Wspieramy przedsiębiorstwa, które z różnych przyczyn znalazły się w kryzysie, w negocjacjach z kontrahentami i kadrą pracowniczą oraz w postępowaniach sądowych. Doradzamy, czy właściwą drogą do sukcesu jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pomagamy sporządzić wniosek restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe, które zostaną przyjęte przez wierzycieli. W postępowaniu restrukturyzacyjnym występujemy jako nadzorcy i zarządcy.

Wspieramy również wierzycieli przedsiębiorstw, które znajdują się w kryzysie, w tym przechodzą przez sądowe postępowanie restrukturyzacyjne. Doradzamy, jak najlepiej zabezpieczyć interesy, a w razie potrzeby dochodzić zaspokojenia roszczeń.