Wsparcie prawne doradców restrukturyzacyjnych

Przedsiębiorstwo w kryzysie nie raz wymaga kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej nie tylko zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ale i prawa pracy, spółek, podatków, zamówień publicznych itd.

Doradcom restrukturyzacyjnym oferujemy wsparcie prawne w prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradzamy i sporządzamy specjalistyczne opinie, m.in. w zakresie europejskiego i niemieckiego prawa upadłościowego. Zastępujemy interesy doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach sądowych, w tym procesach odszkodowawczych i karnych, oraz przed organami administracji.

W ramach sieci Schindhelm świadczymy kompleksowe wsparcie także w przypadku upadłości międzynarodowych. Pomagamy w nawiązaniu kontaktu z doradcami z innych krajów i wspieramy we wspólnym prowadzeniu postępowań upadłościowych, zwłaszcza w wymiarze europejskim (postępowania główne i wtórne). Wspieramy również w dochodzeniu roszczeń od dłużników w całej Europie.