Wojciech Zając

Radca prawny
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Wojciech Zając jest partnerem w SDZLEGAL Schindhelm od 2003 roku. Kieruje działem prawa pracy i prawa autorskiego.

W latach 1992 - 1997 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1998 - 2002 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2002 roku jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wojciech Zając jest autorem licznych publikacji i prezentacji dotyczących prawa pracy oraz wykładowcą Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej w zakresie prawa pracy.