Postępowania upadłościowe

Mamy świadomość, że nie każdy kryzys da się przezwyciężyć. Jednak naszych Klientów wspieramy w tym, by z każdego kryzysu wyszli obronną ręką. Przedsiębiorcom przymierzającym się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oferujemy kompleksową usługę, obejmującą analizę prawną i finansową ich przedsiębiorstwa, pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z załącznikami oraz zastępstwo przed sądem w postępowaniu o otwarcie postępowania upadłościowego. Pełnimy również funkcję syndyka w toczących się postępowaniach upadłościowych.

Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie upadłościowe wobec spółki może przynieść negatywne konsekwencje także członkom jej zarządu, rady nadzorczej i wspólnikom. Wspieramy ich w procesach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, karnych i karno-skarbowych. Zapewniamy zastępstwo także w postępowaniach wywołanych wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy, jakie są najlepsze metody uniknięcia odpowiedzialności.

W postępowaniach upadłościowych reprezentujemy również interesy wierzycieli. Wspieramy w zgłoszeniu wierzytelności i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zastępujemy kontrahentów upadłego w pracach rady i zgromadzenia wierzycieli, a także w procesach odszkodowawczych i karnych. Pomagamy również w zabezpieczeniu się przed ryzykiem upadłości drugiej strony umowy na przyszłość.

W ramach sieci Schindhelm świadczymy kompleksowe wsparcie także w przypadku upadłości międzynarodowych. Wspieramy Klientów w dochodzeniu roszczeń od dłużników w całej Europie.