Anna Mazur-Milczanowska

Radca prawny
Senior Associate


Przebieg pracy zawodowej

Anna Mazur-Milczanowska współpracuje z kancelarią SDZLEGAL Schindhelm od września 2020 roku. Przed dołączeniem do zespołu SDZLEGAL Schindhelm pracowała we wrocławskich kancelariach oraz w ramach własnej działalności obsługując podmioty z dużych grup kapitałowych, jak również z branży budowlanej, IT, produkcyjnej oraz jednostki Skarbu Państwa. Dodatkowo, w latach 2016-2018 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni.

W latach 2003-2008 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 r. w ramach Programu LLP Erasmus odbywała studia prawnicze w Wilnie na Mykolas Romeris Univeristetas.

W latach od 2008 do 2012 roku odbywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a w 2012 r. z sukcesem zdała egzamin zawodowy.

W SDZLEGAL Schindhelm pracuje w dziale prawa spółek i M&A oraz jest członkiem zespołu New Tech Desk.