Pomoc publiczna

Prawo pomocy publicznej określa zasady udziału funduszy publicznych w działalności przedsiębiorców. W związku z tym, że coraz częściej poszukują oni właśnie tego rodzaju wsparcia dla realizacji swoich inwestycji, prawnicy Kancelarii służą swoim doradztwem na etapie poprzedzającym złożenie stosownych wniosków, poprzez fazę realizacji projektu, aż do zakończenia okresu jego utrzymania. Z drugiej strony, Kancelaria wspiera także podmioty udzielające pomocy ze środków państwowych, pomagając im wdrażać finansowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W ramach prawa pomocy publicznej Kancelaria w szczególności świadczy następujące usługi:

  • na zlecenie beneficjentów, jak również podmiotów publicznych przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące występowania pomocy państwa w konkretnych projektach oraz ryzyk z tym związanych;
  • doradza beneficjentom pomocy publicznej na etapie realizacji oraz trwałości projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
  • doradza beneficjentom, jak również podmiotom udzielającym wsparcia związanego z usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym;
  • reprezentuje beneficjentów w kontaktach z instytucjami finansującymi, a także w razie sporów - przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.