Umowy o software / Umowy licencyjne

 

W dzisiejszych czasach działalność gospodarcza nie byłaby możliwa bez korzystania i stosowania firmowego oprogramowania. Uwzględniając różnorodność interesów związanych z tymi kwestiami, doradzamy i wspieramy Państwa przy tworzeniu zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych umów użytkowania lub rozbudowy i/lub umów licencyjnych oprogramowania komputerowego, tworzeniu umów wsparcia lub umów o usługi w zakresie oprogramowania standardowego i indywidualnego.
W przypadku utrudnień związanych ze świadczeniem usług oraz naruszeń umów, reprezentujemy Państwa interesy w toku postępowań sądowych oraz pozasądowych.