Nieuczciwa konkurencja

 

Coraz silniejsza konkurencja ze strony globalnych graczy rynkowych oraz nieustannie zmieniająca się praktyka sądowa stwarzają nowe wyzwania przed przedsiębiorcami w zakresie projektowania, oznakowania oraz reklamy. Granice pomiędzy innowacyjnymi pomysłami reklamowymi a naruszeniem konkurencji stały się płynne. Wspieramy agencje reklamowe oraz przedsiębiorców w planowaniu kampanii związanych z wprowadzaniem produktów/usług na rynek oraz znakowaniem i projektowaniem produktów.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w sprawach dotyczących prawa nieuczciwej konkurencji doradzamy Państwu w dochodzeniu roszczeń o zaniechanie, o nałożenie obowiązków informacyjnych, wyeliminowanie naruszeń, zniszczenie oraz odszkodowanie. Bronimy Państwa przed działaniami podmiotów trzecich w odniesieniu do kwestii związanych z reklamą lub projektowaniem produktów. W przypadku, gdy Państwa konkurenci działają sprzecznie z zasadami uczciwej konkurencji, jesteśmy po Państwa stronie po to, aby móc szybko i skutecznie podjąć konkretne środki prawne w toku postępowań nakazowych oraz w innych postępowaniach, które mogą wyniknąć.