E-Commerce

 

Handel internetowy (handel-online, online-shopping, etc.) w ostatnich latach rozwinął się bardzo dynamicznie. W internecie oferowanych jest do sprzedaży wiele różnorodnych towarów oraz (cyfrowych) produktów. W szczególności dużym powodzeniem cieszą się aukcje internetowe. Często możliwości, jakie oferuje sklep internetowy, wykorzystywane są w celach marketingowych/handlowych. Handel elektroniczny jest kształtowany indywidualnie w zależności od podmiotów uczestniczących w procesie wymiany – relacje z konsumentami (B2C, Business-to-Consumer) lub relacje pomiędzy przedsiębiorcami (B2B – Business-to-Business).

Przy tworzeniu w Internecie sklepu internetowego, jak również przy każdej innej działalności związanej z obecnością w Internecie lub każdej innej bazującej na Internecie aplikacji, należy przestrzegać szerokiego zakresu obowiązków informacyjnych oraz przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, wynikających z obowiązujących regulacji (przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy w zakresie komunikacji elektronicznej, przepisy dotyczące cen).

Doradzamy Państwu przy tworzeniu prawnych wymagań ramowych w tych kwestiach, które związane są z Państwa obecnością w Internecie, wspieramy Państwa w działaniach związanych z unikaniem konfliktów z klientami, urzędami/organami i konkurencją, tworzymy dla Państwa Ogólne Warunki Umów i dokumenty wymagane przepisami o ochronie danych osobowych (Privacy Policy).