Prawa autorskie

 

Muzyka, oprogramowanie, fotografie, rysunki, plany i teksty, jak również wszelkie inne dzieła będące efektem twórczej pracy są chronione przez prawa autorskie. W dziedzinie praw autorskich doradzamy Państwu już na etapie powstawania praw do utworu i zapewniamy, że będziecie Państwo mieli możliwość uzyskania dokumentów pozwalających Państwu na korzystanie z praw pierwszeństwa. Tworzymy projekty umów dotyczące udzielania oraz przenoszenia praw do używania praw autorskich (umowy licencyjne), jak również uczestniczymy w ich negocjowaniu. W razie naruszenia praw autorskich, reprezentujemy Państwa w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądami w toku postępowań w tym przedmiocie. Wspieramy Państwa w postępowaniach karnych oraz w formułowaniu roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.

Do naszych mocodawców należą twórcy, tacy jak artyści, pisarze, kompozytorzy, muzycy, architekci, autorzy tekstów, fotografowie, jak również agencje reklamowe, producenci oprogramowania, wytwórnie fonograficzne oraz wydawnictwa.