Michał Gajowczyk

Radca prawny
Doktor nauk prawnych
Manager


Przebieg pracy zawodowej

Dr Michał Gajowczyk jest radcą prawnym w Kancelarii SDZLEGAL Schindhelm od 2023 r.
na stanowisku managera w zespole postępowania sądowego i postepowania arbitrażowego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2007–2011 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
we Wrocławiu.  Od 2012 r. wpisany jest na listę radców prawnych.

W roku 2012 r. obronił pracę doktorską pt. „Przedsiębiorstwo jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 r. uzyskał dyplom Diploma in English and European Union law – kurs organizowany przez Uniwersytet w Camridge (Anglia) wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim.