Mateusz Jakubiszyn

Aplikant radcowski
Junior Lawyer


Przebieg pracy zawodowej

Mateusz Jakubiszyn współpracuje z SDZLEGAL Schindhelm od września 2021 r. W kancelarii jest członkiem zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami.

W latach 2017-2022 studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w 2022 roku podjął również studia administracji II stopnia.

Od stycznia 2024 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie w branży prawniczej zdobywał już w trakcie studiów, zarówno podczas praktyk w jednej z kancelarii adwokackich oraz w Kancelarii SDZLEGAL Schindhelm jako praktykant od września 2021 r. do czerwca 2022 r., jak również biorąc udział w II edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, w którego rozstrzygnięciu w 2021 r. został współlaureatem I. miejsca