Tomasz Dąbrowski

Lawyer


Przebieg pracy zawodowej

Tomasz Dąbrowski współpracuje z SDZLEGAL Schindhelm od marca 2016r. Jest autorem publikacji w czasopismach branżowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w kancelarii SCHINDHELM w Szanghaju.

Tomasz Dąbrowski ukończył dwa kierunki, prawo oraz ekonomię, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od października 2014 r. jest doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPAiE UWr., przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą środków ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych UE. Jest autorem publikacji dotyczących prawa gospodarczego UE, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami w tym zakresie, w języku polskim oraz angielskim.