Precedensowy sukces Zespołu Prawa Zamówień Publicznych w Krajowej Izbie Odwoławczej

Precedensowy sukces SDZLEGAL Schindhelm w Krajowej Izbie Odwoławczej
 
Zespół Prawa Zamówień Publicznych w składzie: mec. Aleksandra Płudowska i Tomasz Dąbrowski z Działu Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Gospodarki Odpadami, którym kieruje Partnerka Kancelarii SDZLEGAL Schindhelm mec. Anna Specht-Schampera uzyskał dla Klienta korzystny wyrok w KIO w sprawie kar umownych za nieosiągnięcie tzw. poziomów recyklingu odpadów komunalnych. 
 
W przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy "przerzucają" swoje ustawowe kary za nieosiągnięcie tzw. poziomów recyklingu odpadów komunalnych na wykonawców, co od lat stanowi istotny problem w branży gospodarki odpadami. Krajowa Izba Odwoławcza, wskutek naszych działań prawnych, nakazała Zamawiającemu zmniejszenie kar umownych o połowę! Stanowi to absolutny precedens, a liczymy, że wyrok zmieni dotychczasowe podejście zarówno Izby, jak i Zamawiających. 
 
Więcej informacji przekażemy po lekturze pisemnego uzasadnienia wyroku.Autor: Anna Specht-Schampera
Autor: Aleksandra Płudowska
Autor: Tomasz Dąbrowski