Sukces Działu Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM

W maju 2022r., uznając argumentację zespołu Działu Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM w składzie:

  • Anna Specht-Schampera
  • Aleksandra Płudowska
  • Tomasz Dąbrowski, 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż Warszawa w sposób nieprawidłowy przeprowadziła postępowanie z wolnej ręki na odbiór odpadów

W piątek, 21 października 2022r. Sąd Zamówień Publicznych oddalił skargę Miasta st. Warszawy oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i potwierdził, że Warszawa nie może z wolnej ręki zlecić odbioru odpadów własnej spółce, pomijając procedury przetargowe, uznając tym samym wniosek za stosowny.

Zespołowi Działu Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM serdecznie gratulujemy!Autor: Anna Specht-Schampera
Autor: Aleksandra Płudowska
Autor: Tomasz Dąbrowski