Joanna Leszczyńska

Radca prawny
Associate


Przebieg pracy zawodowej

Joanna Leszczyńska jest absolwentką stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem.

W 2014 r. ukończyła również studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych, zaś w 2016 r. obroniła rozprawę doktorską o tematyce z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych w dyscyplinie: prawo, w specjalności: prawo administracyjne. Jest również absolwentką stacjonarnych studiów na kierunku stosunki międzynarodowe.

W latach 2010-2013 pracowała m.in. jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia z przedmiotów związanych z prawem administracyjnym.

Od lutego 2013 r. do grudnia 2021 r. była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. W latach 2014- 2017 pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Od 2017 r. wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.