Aleksandra Baranowska-Górecka

Radca prawny


Przebieg pracy zawodowej

Aleksandra Baranowska–Górecka jest radcą prawnym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od lipca 2016 roku.

W latach 2007-2012 studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W ramach Programu LLP Erasmus studiowała na Radboud Universiteit w Nijmegen, a w ramach programu MOST na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 roku jest wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W latach 2012-2016 współpracowała z kancelarią prawną i zajmowała się obsługą podmiotów leczniczych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, a w ramach tej obsługi doradztwem w zakresie prawa procesowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa umów handlowych, jak również reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.