Adriana Gostępska

Adwokat
Associate


Przebieg pracy zawodowej

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała prawo również na University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadziła seminaria, szkolenia i warsztaty z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.
Jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Zasiada w składzie Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Przed dołączeniem do SDZLEGAL Schindhelm zdobywała doświadczenie w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.