Inhalt

Dominika Szachniewicz

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo pracy
  • Procesy i postępowania arbitrażowe
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo upadłościowe i naprawcze

Ekspertyza

Dominika Szachniewicz pracuje jako radca prawny od 2008 roku. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa pracy,  jak również w kwestiach związanych z prawem procesowym i prawem umów handlowych.  Jest członkiem zespołu prawa pracy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.

W obszarze prawa pracy  Dominika Szachniewicz przygotowuje projekty: umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządów oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji, innych dodatkowych dokumentów na potrzeby umów o pracę, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Zadania wykonywane przez Dominikę Szachniewicz obejmują także doradztwo w kwestiach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę,  w tym  sporządzanie projektów: oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę, porozumień stron.

Dominika Szachniewicz reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy.

Dominika Szachniewicz doradza także spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa cywilnego, w kwestiach związanych z prawem procesowym oraz sporami, jak również w sprawach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym.

Dominika Szachniewicz prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Referencje

  • doradztwo wiodącym spółkom działającym na Dolnym Śląsku oraz w Polsce
  • skuteczne reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym liczne sukcesy w zakresie reprezentowania wiodących przedsiębiorstw w sprawach dotyczących prawa pracy
  • skuteczne reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych w tym w sporach przeciwko jednemu z głównych ubezpieczycieli w Polsce
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Przebieg pracy zawodowej

Dominika Szachniewicz jest radcą prawnym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od sierpnia 2012 roku.

W latach 1998-2003 studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

W latach 2004-2008 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Od 2008 roku jest wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

W latach 2002 -2012 współpracowała z firmą prawniczą, a następnie kancelarią prawną i zajmowała się doradztwem w zakresie prawa procesowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa umów handlowych, a  po uzyskaniu uprawnień reprezentowała  klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.