Aleksandra Baranowska-Górecka

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo pracy
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo umów handlowych
  • Procesy i postępowania arbitrażowe

Ekspertyza

Aleksandra Baranowska-Górecka doradza spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa pracy,  jak również w kwestiach związanych z prawem procesowym, prawem umów handlowych oraz prawem ochrony danych osobowych.  Jest członkiem zespołu Prawa pracy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.

W obszarze prawa pracy  Aleksandra Baranowska-Górecka przygotowuje projekty umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządów oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji, innych dodatkowych dokumentów na potrzeby umów o pracę oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Doradza także w kwestiach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę,  w tym  sporządza projekty oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę i porozumień stron.

Aleksandra Baranowska-Górecka reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Doradza także spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa cywilnego i w kwestiach związanych z prawem procesowym oraz sporami.

W obszarze ochrony danych osobowych Aleksandra Baranowska–Górecka przygotowuje projekty polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, umów o poufności, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnień, ewidencji i zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Aleksandra Baranowska-Górecka prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Referencje

  • doradztwo wiodącym spółkom działającym na Dolnym Śląsku oraz w Polsce
  • skuteczne reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa pracy
  • skuteczne reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych w tym w sporach przeciwko jednemu z głównych ubezpieczycieli w Polsce
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych
  • przygotowywanie projektów umów i dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

Przebieg pracy zawodowej

Aleksandra Baranowska–Górecka jest radcą prawnym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od lipca 2016 roku.

W latach 2007-2012 studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W ramach Programu LLP Erasmus studiowała na Radboud Universiteit w Nijmegen, a w ramach programu MOST na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 roku jest wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W latach 2012-2016 współpracowała z kancelarią prawną i zajmowała się obsługą podmiotów leczniczych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, a w ramach tej obsługi doradztwem w zakresie prawa procesowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa umów handlowych, jak również reprezentowała  klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.