Inhalt

Tomasz Szarek

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo umów handlowych
 • Prawo antymonopolowe
 • Prawo nieruchomości
 • IP / IT

Ekspertyza

Tomasz Szarek pracuje jako radca prawny od 2008 roku. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek oraz M&A. W SDZLEGAL SCHINDHELM kieruje działem prawa spółek i M&A.

W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa handlowego i prawa spółek, Tomasz Szarek doradza klientom w sprawach z zakresu zakładania, zarządzania, jak i reorganizacji spółek. Doradza także stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom non-profit.

Jako szef działu M&A doradza w procesach fuzji i przejęć, a także przekształceń spółek. Pomaga także klientom w procesach restrukturyzacji spółek, upadłościach i postępowaniach naprawczych, a także w toku postępowań likwidacyjnych.

Tomasz Szarek jest autorem szeregu publikacji i opracowań z zakresu prawa spółek i prawa ochrony konkurencji.

Referencje

 • doradztwo prawne w procesie zakupu grupy polskich spółek z branży farm wiatrowych przez austriacki fundusz inwestycyjny;
 • przeprowadzenie procesu połączenia grupy spółek z branży konstrukcyjno-projektowej (kapitał francuski);
 • doradztwo prawne w procesie połączenia wiodących spółek z zakresu handlu hurtowego stalą (kapitał szwedzki); szacowana wartość transakcji 20 milionów PLN;
 • doradztwo prawne w procesie przejęcia spółki z branży doradztwa finansowego (kapitał polski) przez hiszpańską spółkę z branży bankowości;
 • przeprowadzenie procesu M&A w zakresie wprowadzenia inwestora zewnętrznego (kapitał ukraiński) do spółki prowadzącej sieć hoteli w Polsce (kapitał polski); szacowana wartość transakcji 12 milionów PLN;
 • przeprowadzenie optymalizacji podatkowej transakcji sukcesji rodzinnej przedsiębiorstwa (kapitał niemiecki) z branży hotelarskiej;
 • realizacja procesów przejęcia (share deal / asset deal), przekształcenia i połączenia spółek kapitałowych (kapitał polski, francuski, szwedzki, holenderski);
 • realizacja procesów przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe; szacowana wartość transakcji 12 milionów PLN;
 • dochodzenie w imieniu spółki i wspólników odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych z tytułu działania na szkodę spółki (kapitał polski);
 • przygotowanie struktury i koncepcji prawnej zarządzania inwestycją deweloperską w formie pierwszego w Polsce miasta zrównoważonego (kapitał polski);
 • uczestnictwo w organach nadzoru osób prawnych – wsparcie prawne w zakresie prowadzenia prac organów nadzoru (kapitał polski);
 • doradztwo prawne w procesie wyjścia inwestora strategicznego ze spółki kapitałowej - optymalizacja podatkowa transakcji (kapitał polski, kapitał holenderski); szacowana wartość transakcji 20 milionów PLN;
 • doradztwo prawne w procesie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży przemysłu ciężkiego (kapitał fiński) przez spółkę z branży przetwórstwa stali (kapitał szwedzki); szacowana wartość transakcji 60 milionów PLN;
 • doradztwo prawne w procesie sprzedaży grupy spółek z branży gospodarki odpadami (kapitał niemiecki); szacowana wartość transakcji 30 milionów EUR;
 • doradztwo bieżące dla klientów z branży IT w zakresie negocjacji i zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i umów dotyczących praw autorskich; e-commerce B2B / B2C;
 • doradztwo wiodące w projekcie finansowania startupu z branży IT poprzez wejście funduszu private equity (szacowana wartość 2 mln EUR).

 

Przebieg pracy zawodowej

Tomasz Szarek jest partnerem w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od 2010 roku. Od 2009 roku kieruje działem prawa spółek i M&A.

Od 1998 do 2003 roku studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2004 – 2008 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

W roku 2010 ukończył Akademię Spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autor szeregu komentarzy i opracowań z zakresu prawa spółek. Redaktor naczelny bloga prawniczego „Spółka i prawo" www.spolkaiprawo.pl

Członek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia IT CORNER – dolnośląskiego klastra nowych technologii.

Członek Zarządu IAG GLOBAL – międzynarodowej sieci zrzeszającej kancelarie prawne z ponad 60 krajów.