Publikacje

Kiedy pożyczka dla wspólnika jest ryzykowna?

Weryfikacja ceny wykupu przymusowego

Przegląd Prawa Handlowego 05/2023

Reorganizacja przedsiębiorstwa z branży gospodarowania odpadami

Przegląd Komunalny, str. 38-43;

Koniec sporów o kadencję w organach spółek. Ustawodawca wskazał na koncepcję prolongacyjną

Brak interesu prawnego członka zarządu w kwestionowaniu uchwały o jego odwołaniu

Monitor Prawny, 10/2021

Lotos musi określić cenę zbycia

Udziałowcy Lotosu zdecydują o fuzji z Orlenem

Elektronizacja z problemami

Dziennik Gazeta Prawna nr 153, B4; 8/2021

Menedżer nie do obrony - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo; 3/2021

Mechanizm ustalania ceny w ramach wykupu przymusowego w spółce publicznej - wywody krytyczne

Przegląd Prawa Handlowego, 12.2020

Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi w czasie epidemii

"Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych" w Raport: Koronawirus a prawo

Must Read Media 4/2020

Rzemieślnik jako przedsiębiorca

Dziennik Gazeta Prawna 1/2020

Drobni inwestorzy walczą z Cerradem

Do arbitrażu trafi więcej sporów korporacyjnych

Dziennik Gazeta Prawna 10/2019

Akcjonariat nie będzie już anonimowy

Dziennik Gazeta Prawna 19, 7/2019

Czeski film w FAMie

Puls Biznesu 4/2019

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.3.) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.2.) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.1.) - komentarz

Bez uzasadnień, bez zaufania

Dziennik Gazeta Prawna nr 40/2019

Następcy prawni zmarłego wspólnika szybciej uzyskają kontrolę

Dziennik Gazeta Prawna nr 92/2019

Interesy niemajątkowe scenarzystów zawsze podlegają ochronie

Dziennik Gazeta Prawna 11/2018

Zabezpieczenie wierzytelności spornych w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.

Jak założyć spółkę w Rumunii

Rzeczpospolita, Prawo co dnia 10/2018

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej - glosa do uchwały Sądu Najwyższego (3) z 7.09.2018 r., III CZP 42/18

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo zawrzeć umowę o pracę sam ze sobą

Dziennik Gazeta Prawna nr 154, Kadry i Płace, C5, 08/2018

Wtyki unijne KE chce wprowadzenia jednolitych ładowarek do telefonów

Dziennik Gazeta Prawna nr 157, 08/2018

Składanie sprawozdań finansowych nadal rodzi problemy

Rzeczpospolita D6; 08/2018

Dopuszczalność podjęcia przez walne zgromadzenie spółki kapitałowej tzw. uchwały negatywnej oraz możliwości jej dalszego zaskarżania

Zakres tajemnicy zawodowej a obowiązki informacyjne względem Rady Nadzorczej w Spółce komandytowo-akcyjnej Radców Prawnych

Radca Prawny, Zeszyty naukowe 1 (14) /2018

Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH

ADR Arbitraż i Mediacja 1(41)/2018

Radca Prawny w Samorządzie nie jest zwykłym pracownikiem

Pracownik Samorządowy 1/2018

Treści online podążą za odbiorcą

Dziennik Gazeta Prawna nr 152 z dnia 08.08.2017

Drobny biznes nie będzie skazany na pełnomocników

Dziennik Gazeta Prawna nr 147 z dnia 01.08.2017

Jest wreszcie projekt ustawy, na którą czekali właściciele firm rodzinnych

Kiedy pojawia się problem akcji w małżeństwie

Rzeczpospolita, Prawo w Biznesie, D7 z dnia 17.03.2017

Nabycie akcji przez jednego z małżonków rodzi problemy

Dziennik Gazeta Prawna, C7 z dnia 14.03.2017

Jedyny członek zarządu powiadomi o rezygnacj

Dziennik Gazeta Prawna

Nie każdy oddział zagranicznego przedsiębiorstwa może być pracodawcą dla zatrudnionych w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek: Kadry i płace, str. 6

Likwidacja spółki sposobem na ucieczkę od długów. Wierzyciele mogą się bronić.

Dziennik Gazeta Prawna, nr 216, z dnia 08.11.2016

Plan sukcesji pomoże uniknąć paraliżu

Dziennik Gazeta Prawna nr 148, C7 z dnia 02.08.2016

Martwe spółki, żywy problem

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo, C2, 12.07.2016

Translatywne nabycie statusu komandytariusza w ramach spółki komandytowej

Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (285), 05.2016

Kognicja sądu polubownego w sprawach należących do właściwości sądu rejestrowego

Kwartalnik ADR Arbitraż i mediacja, Nr 1 (33)/2016, str. 97-107, 03.2016

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikam

Monitor Prawa Pracy 1/16, str. 20-24

Kiedy składać pierwsze sprawozdanie finansowe

Rzeczpospolita, 12.08.2015

Interes prawny akcjonariusza w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki

Monitor Prawniczy, 8/2015

Niejednolite głosowanie z posiadanego pakietu akcji, a prawo do zaskarżania uchwał

Przegląd Radcowski, 07/2015

Członek zarządu jako pełnomocnik spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia na tle praktyki

Czy członek zarządu może jednocześnie piastować stanowisko pełnomocnika w Spółce? Jakie wiążą się z tym konsekwencje? (Przegląd Radcowski, wydanie 6, 02.04.2015)

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu mandatu członkom zarządu per facta concludentia - glosa do wyroku SN z 4.03.2015 r. IV CSK 340/14

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 (167), str. 19-25, 05.2016

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie - nowe standardy ochrony danych osobowych w UE

Ochrona Prywatności w Nowych Technologiach Uniwersytet Wrocławski

Możliwe jest nawet wykreślenie z rejestru