Inhalt

Konrad Schampera

Rechtsanwalt
Partner Zarządzający

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo spółek
  • Procesy i postępowania arbitrażowe
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo nieruchomości
  • Inwestycje zagraniczne

Ekspertyza

Konrad Schampera pracuje jako Rechtsanwalt od 1997 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie prawa spółek z uwzględnieniem spraw sądowych i postępowań arbitrażowych. W SDZLEGAL SCHINDHELM Konrad Schampera zarządza działem prawa niemieckiego i koordynuje prace pozostałych działów kancelarii.

Konrad Schampera ma znaczące doświadczenie w doradztwie międzynarodowym podmiotom, zamierzającym rozpocząć działalność na terenie Polski.

W związku z dotychczasową praktyką i doświadczeniem, jego specjalizacja obejmuje reprezentację przed niemieckimi sądami, kontakty z niemieckojęzycznymi klientami i organami, przede wszystkim w zakresie spraw gospodarczych i karnych, udział przy tworzeniu różnego rodzaju form działalności gospodarczej, konstruowaniu i negocjowaniu umów z niemieckimi partnerami oraz dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

Konrad Schampera wspiera klientów przed sądami arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest on również sędzią arbitrażowym przy polsko-niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Publikacje Konrada Schampera dotyczą zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Referencje

  • doradztwo na rzecz oferenta stającego do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych „Wdrażanie projektów nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu i budowa stadionu” oraz konsultacje podczas wykonywania umowy
  • doradztwo na rzecz oferenta stającego do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych „Konstrukcja dwupasmowej drogi szybkiego ruchu S5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko, obwodnicy na odcinku Bojanowo i Rawicz”
  • doradztwo na rzecz oferenta stającego do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych w sprawie budowy parku wodnego i negocjacje
  • doradztwo prawne w zakresie nabywania nieruchomości i negocjacji przy tworzeniu umowy i finansowaniu jej realizacji w związku z realizacją umów o roboty budowlane w zakresie różnych inwestycji we Wrocławiu

Przebieg pracy zawodowej

Konrad Schampera jest partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM, jednej z wiodących kancelarii prawnych działających na Dolnym Śląsku od 2003 roku. Konrad Schampera kieruje działem German Desk.

Studiował prawo na Uniwersytecie Reńskim im. Friedricha Wilhelma w Bonn w latach 1988 - 1994. Następnie ukończył aplikację prawniczą w Sądzie Rejonowym w Bochum.

W latach 1997 - 2002, był niezależnym adwokatem w Sądzie Rejonowym w Cottbus, a w latach 2000 - 2002 był wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Rejonowym w Dreźnie. Od 2003 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Sądzie Okręgowym w Poczdamie. W tym samym roku, Konrad Schampera został wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2000 - 2002 był partnerem zarządzającym w międzynarodowej kancelarii prawnej we Wrocławiu.
Konrad Schampera jest sędzią arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy polsko-niemieckiej Izbie Gospodarczej w Warszawie.